Każde urządzenie elektroniczne, które znajdziemy w naszych domach, przestrzeni publicznej czy miejscach pracy posiada jakieś techniczne podatności – zarówno te znane jak i jeszcze nie znane. Wykorzystanie podatności przez cyberprzestępców może mieć katastrofalne skutki, a w wielu wypadkach jest to zadanie łatwe do wykonania.

Fakt istnienia podatności w naszym środowisku jest niezaprzeczalny, ale czy oznacza to, że nic z tym nie można zrobić? Otóż nie. Realizacja procesu zarządzania podatnościami znacząco podnosi dojrzałość naszej organizacji oraz obniża ryzyka dla bezpieczeństwa informacji poprzez proaktywną identyfikację luk w zabezpieczeniach. Takie podejście znacząco zawęża wektor ataku na nasze środowisko teleinformatyczne co w połączeniu z niskimi kosztami daje nam wyjątkowo wydajny proces.

ANKIETA CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Czym jest podatność (ang. vulnerability)?

Jest to słabość, brak odporności na skutki działania wrogiego środowiska. W przyrodzie nie istnieje stan próżni, taka sama sytuacja ma miejsce w informatyce – nie istnieje system nieposiadający podatności, istnieją za to systemy posiadające podatności, o których jeszcze nie wiemy.

Jakie skutki dla naszej organizacji niesie brak zarządzania podatnościami?

Brak świadomości dotyczącej miejsc, w których nasze środowisko jest podatne na zagrożenia tworzy z nas łatwy cel dla zarówno hackerów, jak i nieuczciwej konkurencji. Historia pokazała, że podczas rywalizacji na rynku nie każdy gra czysto i są organizacje posuwające się do nieczystych zagrań mających na celu pozyskanie wiedzy, która pozwoli im wyprzedzić lub skompromitować konkurencję. Mowa tutaj o m.in. uzyskaniu dostępu do bazy klientów, informacji o produkcie, stanie finansowym firmy czy o strategii odnośnie przetargu, w którym bierzemy udział.

Test bezpieczeństwa IT – dokonaj samooceny w 5 minut i otrzymaj wynik

Jak się przed tym bronić?

Ważny fragment

Najprostszą metodą dającą wymierne skutki jest regularne przeprowadzanie skanów podatności i realizacja powstałego na ich skutek planu naprawczego.

Skanowanie podatności naszej infrastruktury dotyczy takich obszarów jak: badanie zasobów, audyt konfiguracji, profilowanie potencjalnych celów ataku, wykrywanie złośliwego oprogramowania, danych wrażliwych, niezabezpieczonych interfejsów widocznych z sieci publicznej itd. Przeprowadzane skany obejmują swoim zakresem wykorzystywane systemy operacyjne, urządzenia sieciowe, bazy danych, serwery i każde inne urządzenia/systemy pracujące wewnątrz naszej sieci firmowej.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Cyberbezpieczeństwo
Dowiedz się więcej

Jakie korzyści niesie za sobą regularne wykonywanie skanów podatności?

Kluczową korzyścią jest zawężenie potencjalnego wektora ataku na naszą organizację. Raport stworzony na skutek przeprowadzenia takiego badania zawiera szczegółowe informacje dotyczące zidentyfikowanych podatności, określa poziom ich wrażliwości i ryzyka w obszarze bezpieczeństwa, ale i rekomenduje konkretne działania naprawcze mające na celu zniwelowanie wykrytej luki. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie usystematyzować nasze działania doskonalące w oparciu o priorytet nadany konkretnej niezgodności lub w oparciu o krytyczność zasobu, którego ona dotyczy.

Przeprowadzanie skanów podatności nie generuje wysokich kosztów zarówno finansowych, jak i operacyjnych, a korzyści z wykonywania takich testów są wysokie. Niwelowanie luk bezpieczeństwa nie tyle pozwoli nam obniżyć koszty prowadzenia biznesu, co ograniczy ryzyko ich poniesienia w przyszłości, np. z powodu kar finansowych, kosztów obsługi incydentów i/lub skutków wizerunkowych. Łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo – tak samo jest z naszym poziomem bezpieczeństwa.

Autor: Kacper Szułkowski

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Cyberbezpieczeństwo i outsourcing IT

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.