Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ma zostać wydane 28 lutego 2019 roku. W chwili obecnej trwają prace nad ostateczną wersją rozporządzenia, którego projekt ukazał się na stronach rządowego centrum legislacji w dniu 17 stycznia 2019 roku (projekt z dnia 9 stycznia 2018 roku).

Zgodnie z opublikowanym projektem, wzory nowych deklaracji będą obowiązywały dla dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 roku. W przypadku jednostek, których rok podatkowy jest inny od kalendarzowego i rozpoczął się przed 1 stycznia 2018 roku oraz zakończy się po 31 grudnia 2017 roku będą obowiązywały „stare” wzory formularzy.

W uzasadnieniu do projektu czytamy, że zmiany docelowo mogą objąć blisko 500 tys. podatników.

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

CIT dostosowany do zmian w ustawodawstwie

Jeżeli Podatnik złożył już deklarację CIT za rok 2018 na „starych” drukach (tj. na drukach określonych Rozporządzeniem MF z dnia 25 czerwca 2018 roku) nie ma się czego obawiać – na podstawie par. 2 pkt. 2 projektu złożone deklaracje mają być uznane za prawidłowe.

Zmianie ulegną wzory deklaracji CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/MIT, CIT/8S, CIT/8SP oraz CIT/PGK. Druki te wymagają zmian o charakterze dostosowawczym, jak również Ministerstwo Finansów chce uporządkować przekazywane informacje, w związku z nowelami ustaw:

  • Ustawy z dn. 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162),
  • Ustawy z dn. 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.)
  • Ustawy z dn. 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. poz. 1669).

Zgodnie z założeniami zawartymi w uzasadnieniu, nowe formularze mają obowiązywać od dnia następującego po dniu ogłoszenia rozporządzenia.

Dla przykładu podajemy porównanie zmian formularza CIT-8:

Objaśnienia: Zmiany w indeksach od 5 do 8 – zmiany w treści, przenumerowanie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Nowy CIT-8 i jego załączniki

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Mateusz Gan

Specjalista ds. księgowości

Skontaktuj się

Mateusz Gan

Specjalista ds. księgowości

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów