PIT-2 w nowej odsłonie to formularz, który umożliwi pracownikowi złożenie u swojego pracodawcy jednocześnie kilku oświadczeń i wniosków mających wpływ na naliczane przez pracodawcę miesięczne zaliczki na podatek, a w konsekwencji mogący mieć wpływ na rozliczenie roczne pracownika.

Od nowego roku zaproponowane w formularzu oświadczenia i wnioski dotyczą również innych podatników, nie tylko pracowników etatowych. Zatem od stycznia 2023 r. formularzem może się posłużyć również m.in. zleceniobiorca, czy osoby wykonujące zadania na podstawie kontraktu menadżerskiego.

Od kiedy podatnicy mogą składać nowy wzór formularza PIT-2(9)?

Zaproponowane w formularzu oświadczenia i wnioski dotyczą przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.,
w oparciu o przepisy ustawy pdof obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. Pracownicy, którzy pierwsze wynagrodzenia
otrzymywali w styczniu 2023 roku, mogą posłużyć się już nowym wzorem dokumentu.

Czy obecni pracownicy muszą ponownie składać formularz PIT-2 na nowym wzorze?

Nie, nie ma takiej konieczności. Zgodnie z art. 31a ust 4 ustawy pdof wycofanie i zmiana złożonego uprzednio
oświadczenia lub wniosku następuje w drodze nowego oświadczenia. Natomiast oświadczenia i wnioski mające
wpływ na obliczanie zaliczki dotyczą również kolejnych lat podatkowych, chyba że odrębne przepisy stanowią
inaczej. Jeśli zatem w latach poprzednich pracownik złożył formularz PIT-2 i nadal chce, aby pracodawca stosował
maksymalne pomniejszenie zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą (300 zł), nie ma potrzeby składania nowego
wzoru dokumentu. Jeśli natomiast pracownik, chce zmienić, wycofać lub dodać nowe oświadczenie które ujęte jest
na formularzu PIT-T (9) – może złożyć nowy dokument.

Kiedy można złożyć formularz PIT-2?

Formularz PIT-2 można złożyć w dowolnym momencie w trakcie roku, o ile podatnik jest do tego uprawniony.
Płatnik natomiast uwzględnia oświadczenie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania
dokumentu (lub najpóźniej od drugiego miesiąca następującego po miesiącu otrzymania dokumentu – organy
rentowe). Podstawa prawna: art. 31a ust. 5 ustawy pdof.

Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym Informatorze.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia we wdrożeniu PIT-2 skontaktuj się z autorami:

Purpurowy Informator: PIT 2 w nowej odsłonie

Jakie oświadczenia i wnioski zawiera nowy wzór formularza PIT 2, który obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku?

Pobierz raport

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Katarzyna Mróz

Główny Specjalista/Koordynator ds. płac i kadr

Specjalizacje

Skontaktuj się

Katarzyna Mróz

Główny Specjalista/Koordynator ds. płac i kadr

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.