Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Wysokość obu świadczeń jest wyższa niż zapowiadano.

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. będzie wynosić:

  • od 1 stycznia 2023 r. – 3490 zł
  • od 1 lipca 2023 r. – 3600 zł

Minimalna stawka godzinowa w 2023 r. będzie wynosić:

  • od 1 stycznia 2023 r. – 22,80 zł
  • od 1 lipca 2023 r. – 23,50 zł

Dwukrotna zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. wynika z obowiązujących przepisów – jeżeli w ustawie budżetowej prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przekracza 105% to należy ustalić dwa terminy zmiany płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

BEZPŁATNY INFORMATOR: Zmiany w prawie pracy 2022 i 2023 – praca zdalna, kontrola trzeźwości, work-life balance, sygnaliści, płaca minimalna i diety służbowe

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Prawo pracy
Dowiedz się więcej

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2023 r. wzrośnie m.in. wynagrodzenie za przestój, wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania pracowników, odszkodowanie dla pracownika, który doznał mobbingu i odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

AUTORKA: Monika Rosa, Junior Associate, Zespół Prawa Pracy

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.