fbpx

Treść artykułu

W pierwszej połowie 2019 r. przyjęto 11,8 tys. stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu. To wzrost o 6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – wynika z najnowszej aktualizacji „Barometru stabilności otoczenia prawnego w Polsce”

Od 2015 r. prowadzimy swój projekt badawczy „Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce”, w ramach którego monitorujemy na bieżąco chwiejność polskiego systemu prawnego. Od tego czasu raz do roku publikuje raport na temat skali produkcji nowego prawa w Polsce, a co trzy miesiące przedstawia skrócone aktualizacje kwartalne.

Wnioski płynące z najnowszej aktualizacji badania – po pierwszym półroczu 2019 r. – nie są optymistyczne. Od początku stycznia do końca czerwca 2019 r. uchwalono w Polsce 11 772 stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu (ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych). Jest to wynik delikatnie – o 5,6 proc. – wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To zła wiadomość, ponieważ w dwóch ostatnich latach nastąpił silny spadek produkcji prawa w Polsce i istnieje ryzyko, że w 2019 r. ta dobra passa może zostać przerwana.

Jeśli przyjąć teoretyczne założenie, że dynamika wzrostu o 5,6 proc. utrzyma się w II półroczu, to w całym 2019 roku przyjętych zostałoby 21 457 stron maszynopisu aktów prawnych, czyli o 1132 stron więcej niż w 2018 r. Oznaczałoby to, że pod względem produkcji prawa sytuacja nieco pogorszyła się w porównaniu w poprzednim rokiem, ale utrzymuje się na poziomie zbliżonym do średniej z lat 2012-2018.

Tomasz Wróblewski

Partner Zarządzający Grant Thornton

Nadprodukcja prawa w Polsce wyrządziła w ostatnich dwóch dekadach wiele złego polskim przedsiębiorcom i polskiej gospodarce. Zmienność otoczenia prawnego stała się systemową barierą rozwoju naszego kraju. Dlatego z pewnym niepokojem przyjmujemy fakt, że dwuletni okres spadku produkcji prawa został w ostatnim półroczu zatrzymany. Mamy nadzieję, że to tylko chwilowe wyhamowanie i w drugiej połowie roku pozytywny trend powróci.

Wykres. Liczba stron aktów prawnych, które ukazały się w Dzienniku Ustaw w poszczególnych latach

 

*Liczba stron aktów prawnych za cały rok 2019, skalkulowana przy założeniu, że w całym roku utrzymana zostanie dynamika odnotowana w pierwszym półroczu 2018 r., czyli p 5,6 proc. rok do roku.

Źródło: Opracowanie własne Grant Thornton na podstawie Dziennika Ustaw

 

Wyniki badań prowadzonych w ramach projektu „Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce” na bieżąco, raz na kwartał, prezentowane są na stronie www.BarometrPrawa.pl.

Informacja prasowa

(.docx, Rozmiar: 278,72 KB)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Barometr prawa Zobacz wszystkie

Produkcja prawa znowu w górę

Wnioski płynące z najnowszej aktualizacji badania “Barometr Prawa” – za trzeci kwartał 2019 r. – przynoszą rozczarowanie. Uchwalono w tym czasie 5 647 stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu (ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych), czyli…

Legislacyjna burza wyraźnie słabnie

W III kwartale 2018 r. przyjęto w Polce 2 725 stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu. To spadek o 35,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – wynika z najnowszej aktualizacji „Barometru stabilności…

Najczęściej czytane