9 kwietnia br. na posiedzeniu rządu przyjęto projekt ustawy o tzw. "babciowym". Jest to pakiet trzech różnych świadczeń, w ramach programu „Aktywny rodzic”, które mają wesprzeć rodziców dzieci od 12 do 35 miesiąca życia w powrocie do pracy i opiece nad małymi dziećmi. Jak dokładnie rządzący planują ulżyć rodzinom, kto najbardziej na tym skorzysta i na jakich warunkach?

Wczoraj (9 kwietnia 2024 r.) rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający tzw. „babciowe”, tj. – jak tłumaczy resort rodziny – przepisów o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka „Aktywny rodzic”. Rozwiązanie to ma pomóc rodzicom dzieci od roku do trzech lat w godzeniu ról prywatnych i zawodowych, dzięki trzem różnym formom pomocy finansowej. Mają one funkcjonować pod następującymi nazwami: „Aktywni rodzice w pracy”, „Aktywnie w żłobku” oraz „Aktywnie w domu” i zastąpić dotychczasowe regulacje o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym. Premier Tusk na konferencji prasowej po obradach rządu podkreślił, że

„każde dziecko w Polsce, każde, bez wyjątku dziecko w Polsce do 35. miesiąca – a więc do tego czasu, kiedy będzie mogło iść do przedszkola – będzie mogło liczyć na pomoc państwa”. Na czym ma ta pomoc polegać?

Co to jest program „Aktywny rodzic”?

Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, „Aktywny Rodzic” to rozwiązanie kompleksowe. Jeśli mama lub tata wrócą do pracy i zechcą skorzystać z opieki żłobkowej – otrzymają na to środki. Jeśli zdecydują się skorzystać z opieki niani lub członka rodziny – również dostaną na to środki. Spokojni o dziecko i własne plany będą mogli wrócić do pracy, rozwijać się, budować własną przyszłość w poczuciu bezpieczeństwa. Jeśli rodzic podejmie decyzję o pozostaniu w domu z maluchem, także otrzyma wsparcie, tak ważne w budżecie domowym w momencie, gdy pojawiają się w nim potrzeby dziecka.”

„Aktywnie w żłobku”

To świadczenie ma zastąpić obowiązujące dotąd dopłaty do żłobków i innych form opieki nad małymi dziećmi, w przypadku podjęcia aktywności zawodowej przez rodzica (definicja aktywności zawodowej uprawniającej do świadczenia ma zostać uregulowana ustawą). Rodzice wracający do pracy otrzymają standardowo 1500 zł miesięcznie lub 1900 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – nie więcej jednak, niż wynosi opłata za żłobek, klub dziecięcy czy opiekuna dziennego w ich miejscowości.

Google News

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

„Aktywni rodzice w pracy”

To świadczenie jest skierowane do rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, wracających do aktywności zawodowej. Świadczenie w wysokości 1500 zł miesięcznie lub 1900 zł przy dziecku z niepełnosprawnością, może być przeznaczone na opiekę sprawowaną przez babcię, dziadka lub innego opiekuna na podstawie umowy uaktywniającej. Pieniądze będą wypłacane przez 24 miesiące. Jak podaje MRPiPS, w przypadku babci lub dziadka będących na emeryturze umożliwi ubieganie się o przeliczenie podstawy składek i otrzymanie wyższego świadczenia emerytalnego.

Ważny fragment

UWAGA! Nowe świadczenie ma przysługiwać także tym rodzicom, którzy już wrócili na rynek pracy i mają dziecko w wieku od 12 do 35 miesięcy.

„Aktywnie w domu”

To wsparcie skierowane jest do rodziców, którzy z różnych przyczyn nie skorzystają z dwóch wyżej opisanych świadczeń (nie będą do nich uprawnieni lub nie będą chcieli z nich skorzystać). Świadczenie to wyniesie 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące już od pierwszego dziecka, zamiast od drugiego, jak jest obecnie w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Kiedy „babciowe” wejdzie w życie?

Projektowane przepisy mają wejść w życie 1 października 2024 roku. Premier Tusk wyraził nadzieję, że przy współpracy Sejmu i prezydenta, nowe rozwiązania będą dostępne dla rodziców bez zbędnej zwłoki. Teraz projekt trafi do prac legislacyjnych w parlamencie.

Resort rodziny poinformował również, że każdy

„rodzic będzie miał możliwość, w miarę potrzeb i indywidualnej sytuacji, zmiany, nawet wielokrotnej, jednego świadczenia na inne. Przy czym na to samo dziecko za dany miesiąc, może być pobierane tylko jedno świadczenie wspierające rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju małego dziecka”.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Outsourcing kadr i płac
Dowiedz się więcej

„Babciowe” wymaga dalszych prac i porozumienia politycznego

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia we wtorek na antenie TVN 24 wyraził wątpliwości co do projektu i pominięcia etapu szerszych konsultacji, zwracając uwagę na brak możliwości ustosunkowania się do przyjętych rozwiązań. Zaznaczył, że projekt nie jest przedmiotem „umowy koalicyjnej” oraz że jego ugrupowanie chce przeanalizować wszystkich 81 artykułów tej ustawy, po to, żeby „projekt nie był niesprawiedliwy”. Zapewnił równocześnie, że dobrze, iż premier ten temat podejmuje. – Chodzi tylko o tryb i na pewno znajdziemy kompromis.

Z kolei Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, zapowiedział poparcie dla „babciowego”, jednak będzie wnioskował o poprawki, w celu lepszego dostosowania regulacji do potrzeb rodzin.

Dyskusje nad kształtem ostatecznej wersji ustawy oraz wprowadzenie ewentualnych poprawek będą kluczowe dla tego, w jakim kształcie omawiane świadczenia trafią ostatecznie do polskich domów.

AUTORKA: Honorata Zakrzewska-Krzyś, Outsourcing kadr i płac

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing kadr i płac

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Marta Pypłacz

Senior Menedżer

Skontaktuj się

Marta Pypłacz

Senior Menedżer

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów