…szczególnie, jeśli część Twojej trasy prowadzi nieutwardzoną drogą, a znaki drogowe nie zawsze logicznie i bezpiecznie wiodą do celu, potrzebujesz ostrzeżenia z wyprzedzeniem o zagrożeniach lub na przykład o kontroli radarowej.

Ten artykuł pochodzi z najnowszego magazynu PLUS Outsourcing Rachunkowości

Rynek podmiotów działających w oparciu o licencję franczyzową rozwija się dynamicznie – z ponad 11 800 podmiotów działających w 216 sieciach w 2003 roku do 63 000* podmiotów funkcjonujących w ramach 1000* sieci obecnie. Prognozy wskazują, że ten trend będzie kontynuowany w kolejnych latach i że kolejni indywidualni przedsiębiorcy uznają, iż korzystanie z marek i know-how znanych sieci może być dobrym pomysłem na biznes.

liczba_placowek

Franczyzodawcy oferują koncept biznesowy, wsparcie marketingowe, dostęp do sieci dystrybucyjnej i asortymentu dostosowanego do oczekiwań klienta oraz wykorzystują efekt skali do ciągłej poprawy konkurencyjności podmiotów działających w sieci.

Duży może więcej?

Sukces biznesu franczyzobiorcy zależy od wielu czynników. Niebagatelne znaczenie mają na pewno: koncepcja biznesowa, ceny towarów, warunki dostaw, wielkość udziału własnego i warunki współpracy sieci z bankami.

Nowym obszarem zainteresowania są: koszty działalności operacyjnej, takie jak koszty energii, czynsze, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia; koszty materiałów reklamowo-promocyjnych; wyposażenie BHP; wyposażenie i artykuły biurowe; leasing samochodów służbowych; usługi transportu gotówki, które z powodzeniem można optymalizować, wykorzystując siłę sieci. Zadanie to oczywiście jest łatwiejsze, kiedy obsługa finansowo-księgowa i raportowa podmiotów franczyzowych jest scentralizowana i w związku z tym jest łatwy dostęp do danych na temat struktury kosztów oraz cen i aktualnych dostawców. Beneficjentami korzystającymi z niższych kosztów prowadzenia działalności mogą być działające podmioty, ale również nowe, dopiero rozpoczynające działalność.

Sprawdź Outsourcing rachunkowości Grant Thornton

Czy duży jest bardziej narażony na ryzyko?

Rozwój franczyzy w Polsce skłania inwestorów do optymistycznej oceny szans na tym rynku, a opieka i pomoc franczyzodawcy w zorganizowaniu i otwarciu biznesu może spowodować, że nie dostrzeżemy istotnych ryzyk. Jednak ryzyka te istnieją, a działanie w sieci powoduje, że negatywne skutki działań franczyzodawcy lub nawet jednego franczyzobiorcy, zwiększają ekspozycję na ryzyko każdego podmiotu w sieci. Na pewno taki mechanizm działa w przypadku ryzyka podatkowego, ryzyka płynności oraz ryzyka nieprzestrzegania prawa pracy. Skrajnym przykładem znanym z polskiego rynku, jest ogłoszenie upadłości dużej sieci.

Czy wszystkie nakłady musisz ponosić sam?

Otwarcie placówki franczyzowej często wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i niewielu inwestorów wie, że można skorzystać z dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub rozrzedzających zakres prowadzonej działalności. W perspektywie 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld EUR z budżetu UE na realizację polityki spójności. Beneficjenci tej pomocy będą mieli łatwiej. Pierwszym krokiem do skorzystania z dotacji jest poprawne złożenie wniosku.

Wyznacz cele dla nawigatora Twojego biznesu

Obecnie jesteśmy świadkami dojrzewania i postępującego nasycenia rynku franczyzowego. O sukcesie podmiotów na tym rynku decyduje koncept biznesowy i w coraz większym stopniu również optymalizacja kosztów działania oraz zarządzanie ryzykiem poszczególnych placówek i całej sieci.

Kluczem do osiągnięcia celu optymalizacyjnego i lepszego zarządzania ryzykami jest wybór odpowiedniego modelu funkcji finansów, prowadzonej przez operatora wewnętrznego lub zewnętrznego dla całej sieci, który zapewni:

  • prowadzenie księgowości wg jednolitej polityki rachunkowości dla całej grupy na zintegrowanym systemie księgowym, ułatwiającym kontrolę płynności finansowej i zapewniającym poprawne raportowanie bez opóźnień,
  • jednolitą interpretację prawa pracy, wspartą dostępem do poprawnych wzorów umów o pracę i umów o dzieło dla całej sieci oraz narzędziem do planowania i rozliczania czasu pracy,
  • dostęp do informacji o dotacjach i programach pomocowych dedykowanych przedsiębiorcom oraz pomoc ekspertów w składaniu wniosków i rozliczaniu dotacji,
  • dostęp do pełnej informacji o kosztach prowadzonej działalności operacyjnej, dostawcach, cenach i warunkach płatności, pozwalający na ciągłe obniżanie kosztów.

Rozszerzenie konceptu biznesowego o know-how dotyczące „nawigacji biznesowej” będzie w sposób ciągły i trwały wpływało na obniżenie kosztów działania sieci oraz na zwiększenie bezpieczeństwa działania wszystkich jej uczestników, a przez to również wzmacniało wartość marki.

Nawigator biznesowy zadba o to, żebyś nie dostawał mandatów, tylko mocno trzymał się trasy; a gdy nawet ją pomylisz, zawczasu zawróci Cię na tę najkorzystniejszą.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Wybierz nawigatora Twojego biznesu…

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów