Nieubłaganie zbliża się termin złożenia deklaracji IFT-2R za rok 2023. Deklarację należy złożyć do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. W roku 2024 – z uwagi na Święta Wielkanocne, termin złożenia informacji upływa 2 kwietnia 2024 r. Pozostały okres najlepiej więc wykorzystać na rewizję płatności zagranicznych, dokonanych w 2023 r.

Obowiązek złożenia informacji IFT-2R.

Formularz IFT-2R jest informacją o wysokości przychodu/dochodu jaki uzyskali podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których siedziba lub zarząd nie znajduje się na terytorium Polski.

Ważny fragment

IFT-2R należy złożyć zarówno w przypadku wypłaty należności na rzecz podmiotów zagranicznych (szczegółowy zakres określa art. 21 i art. 22 Ustawy CIT), jak i w przypadku, gdy podatek u źródła nie musiał zostać pobrany (tzn. zastosowane jest zwolnienie z podatku) albo został zapłacony na preferencyjnych warunkach.

Informację IFT-2R należy złożyć do Lubelskiego Urzędu Skarbowego we wskazanym terminie, odrębnie dla każdego odbiorcy należności posiadającego osobowość prawną. Uchybienie obowiązku bądź niepoprawne złożeniu informacji IFT-2R może narazić podmiot zobowiązany na odpowiedzialność karnoskarbową.

IFT-2R, a spółki transparentne podatkowo

W przypadku spółek transparentnych podatkowo, podatnikami w stosunku do otrzymywanych należności są wspólnicy tych spółek. Weryfikacja statusu rzeczywistego właściciela, uzyskanie certyfikatu rezydencji oraz złożenie informacji powinno odnosić się do tychże wspólników. Tak więc, ewentualne zastosowanie zwolnienia/niższej stawki wynikającej z przepisów podatkowych należy badać w oparciu o rzeczywistego odbiorcę należności (podmiotu uzyskującego przychód). W zależności od statusu prawnego wspólników spółek transparentnych podatkowo, właściwa będzie informacja IFT-2R lub IFT-1R.

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google 

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Procedury podatkowe
Dowiedz się więcej

Zagadnienia problematyczne w WHT

Praktyka pokazuje, że coraz częstsze problemy pojawiają się z poprawnym rozliczeniem podatku u źródła z tytułu usług w chmurze i hostingu (które organy podatkowe mogą kwalifikować jako korzystanie z urządzeń przemysłowych), usług ubezpieczeniowych (uznawanych przez organy podatkowe za podobne do usług poręczeń czy gwarancji) czy usług związanych z licencją do oprogramowania. Wątpliwości pojawiają się również w zakresie wypłat należności na rzecz podmiotów holdingowych.

Podmioty zobowiązane do złożenia informacji IFT-2R mają coraz mniej czasu na wywiązanie się z tego obowiązku. Niezwykle istotne w całym procesie jest należyte zweryfikowanie odbiorcy płatności, w celu rozstrzygnięcia możliwości zastosowania innej niż podstawowej stawki podatku (zwolnienia bądź obniżonej stawki wynikającej z UPO).

W razie chęci uzyskania pomocy przy złożeniu formularza IFT-2R lub zweryfikowania jakichkolwiek należności wypłacanych przez Państwa na rzecz podmiotów zagranicznych, zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami.

 

Czytaj więcej:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Procedury podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Patryk Kanigowski

Senior Konsultant

Specjalizacje

Skontaktuj się

Patryk Kanigowski

Senior Konsultant

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.