Rządowy projekt ustawy zmieniającej Ustawę VAT i Prawo zamówień publicznych mający ograniczyć nadużycia związane z odliczaniem VAT, w szczególności, jak podkreśla rząd, wyłudzenia i przypadki unikania opodatkowania, najprawdopodobniej wejdzie w życie nie wcześniej niż od 1 lipca 2015 r. Lista nowych towarów być może nie ulegnie już rozszerzeniu.

Zmiany w Ustawie VAT

Planowane od 1 kwietnia 2015 r. zmiany w Ustawie VAT, których wprowadzenie w życie miało nastąpić już od początku roku, znów zostały przesunięte, być może na 1 lipca 2015 r. Tak zaproponowano w projekcie ustawy skierowanej do Senatu. W planach ustawodawca nie odstępuje od poszerzenia listy towarów objętych odwrotnym obciążeniem.

Nowe towary

Dotychczasowy załącznik nr 11 do Ustawy VAT, w którym wylistowano towary, przy dostawie których obowiązek wykazania podatku należnego spoczywa na nabywcy tych towarów, ma być poszerzony o:

  1. Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej (PKWiU 24.33.20.0);
  2. Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy (PKWiU ex 24.41.20.0);
  3. Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy (bez względu na symbol PKWiU);
  4. Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu (PKWiU ex 24.41.50.0);
  5. Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy (PKWiU ex 26.20.11.0)
  6. Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony (PKWiU ex 26.30.22.0);
  7. Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów (PKWiU ex 26.40.60.0);
  8. Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym (PKWiU ex 32.12.13.0).

Przy czym obowiązek odwrotnego obciążenia ma obowiązywać w odniesieniu do tzw. jednolitej gospodarczo transakcji przekraczającej kwotę 20.000 zł (bez kwoty podatku) w przypadku dostaw laptopów, tabletów, notebooków, telefonów komórkowych i smartfonów, jak też konsoli do gier wideo i  podobnych urządzeń.

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym

Nowym obowiązkiem przewidzianym dla podatników handlujących towarami z załącznika 11, jak i podatników świadczących usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (dotychczasowy pkt 8 z art. 17 ust. 1 Ustawy VAT) będzie składanie zbiorczych informacji o dokonanych dostawach oraz świadczonych usługach. Przygotowane są już wzory druków informacji, jak i ich korekt (odpowiednio VAT-27 i VAT-27K). Termin składania informacji ma być tożsamy z terminem przewidzianym dla złożenia przez podatnika deklaracji podatkowych.

Zmiana w zamówieniach publicznych

Planuje się wprowadzić zasadę, że w przypadku oferty, w odniesieniu do której u zamawiającego powstałby obowiązek podatkowy w związku z odwrotnym obciążeniem, zamawiający byłby – w celu oceny oferty – zobowiązany do przedstawionej w ofercie ceny doliczyć podatek VAT. Natomiast wykonawca wraz z ofertą powinien poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego.

Statystyka

Z wyliczeń resortu wynika, że regulacja rozszerzenia listy towarów objętych odwrotnym obciążeniem dotyczy kilkudziesięciu tysięcy podatników VAT, przy czym nie jest możliwe dokładne określenie na ilu podatników będą oddziaływać poszczególne zmiany. Szacuje się, że zmiana w zakresie rozszerzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia obejmie ok. 35 tys. podatników dokonujących sprzedaży elektroniki. Propozycja wprowadzenia informacji podsumowujących dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia może objąć ok. 41 tys. podatników podatku od towarów i usług, w tym ww. podatników dokonujących sprzedaży hurtowej elektroniki (na podstawie danych Ministerstwa Finansów – Ocena skutków regulacji).

Czy zaproponowana wersja zmian do Ustawy VAT zostanie przyjęta, jako ostateczna, nie wiadomo. Prawdopodobnie nie zmieni się lista towarów objęta odwrotnym obciążeniem. Jednakże w tym projekcie znalazł się nowy zapis likwidujący 8% stawkę podatku VAT na sprzęt przeciwpożarowy.

Aby pobrać treść projektu ustawy kliknij TUTAJ.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zmiana w podatku VAT nie od kwietnia 2015 r., lecz od lipca 2015 roku

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.