Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli dla pracowników bez podatku29.08.2016

Od 1 stycznia 2016 roku, do katalogu przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: pdof) wymienionych w art. 21 ustawy o pdof, została dodana nowa pozycja dotycząca pracowników będących rodzicami.

Dotychczas pracodawca tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS), finansujący ze środków ZFŚS pobyt dzieci pracowników w żłobkach lub klubach dziecięcych, mógł od całości tych przychodów nie pobierać zaliczki na podatek.

Od bieżącego roku, powyższe zwolnienie zostało poszerzone o świadczenia związane z pobytem dzieci w przedszkolach.

Dodatkowo katalog przychodów zwolnionych z pdof został poszerzony o podobne świadczenie dla pracowników, których pracodawcy nie tworzą ZFŚS. Wprowadzono jednak limit kwotowy, do którego sfinansowana przez pracodawcę opieka nad dziećmi pracownika, nie będzie stanowiła podstawy opodatkowania. Limity te są następujące:

  • do 400 zł miesięcznie – na objęcie dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub na uczęszczanie dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego;
  • do 200 zł miesięcznie – na uczęszczanie dziecka pracownika do przedszkola.

Outsourcing kadr i płac

Zapoznaj się z usługą

Należy podkreślić, że zwolniony z opodatkowania będzie zwrot kosztów faktycznie poniesionych przez pracownika, nie większych jednak niż powyższe limity. W związku z tym, pracodawca powinien posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą koszty poniesione przez pracownika na powyższy cel, aby w razie kontroli udowodnić prawidłowość w pobieraniu zaliczek na pdof. Takimi dokumentami mogą być np. faktury czy rachunek.

Warto zauważyć, że koszty poniesione przez pracodawcę ze środków obrotowych na dofinansowanie wydatków związanych z opieką nad dziećmi pracowników, będą dla pracodawcy stanowić koszty uzyskania przychodu.

Wszystkie świadczenia finansowane z ZFŚS są zwolnione ze składek ZUS. Wyżej wymienione przychody finansowane ze środków obrotowych będą jednakże stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przewidziano bowiem takiego zwolnienia.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Umowa zlecenie a prawo do(...)

Czytaj więcej →

ZUS PUE – jakie mogą(...)

Czytaj więcej →

Zapłata podatku przez podmioty trzecie

Czytaj więcej →

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do 1000(...)

Czytaj więcej →

E-rekrutacja – modny trend czy(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami