Sporządzanie i składanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej28.09.2017

Można śmiało powiedzieć, że niemalże na co dzień zauważamy dynamiczny rozwój elektronizacji w naszym kraju. Nasz ustawodawca w szybkim tempie projektuje i wdraża nowe przepisy, które właśnie tą elektronizację wspierają.

Projekt zmian ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Jednym z nich jest projekt zmian ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który zakłada między innymi obowiązek składania wniosków i sprawozdań finansowych do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
To z kolei pociąga za sobą konieczność wprowadzenia obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej w odpowiednim formacie danych oraz wprowadzenie w tym zakresie  odpowiednich przepisów do ustawy o rachunkowości.

Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do KRS mają być sporządzane w strukturze logicznej oraz w odpowiednim formacie.

Składane elektronicznie sprawozdania finansowe będą zamieszczone w postaci elektronicznej w repozytorium dokumentów finansowych utworzonym w systemie teleinformatycznym.

Outsourcing finansowo-księgowy

Zapoznaj się z usługą

Wpis do rejestru przedsiębiorców informacji o złożeniu dokumentów finansowych i wykonaniu obowiązków sprawozdawczych ma mieć charakter wyłącznie ewidencyjny i informacyjny. Oznacza to, że Sąd nie będzie weryfikował i kontrolował składanych dokumentów.  To system teleinformatyczny ma sprawdzać czy osoba składająca dokumenty w imieniu danego podmiotu jest upoważniona do ich podpisania.

Sprawozdania finansowe sporządzane w formie elektronicznej będą musiały być opatrzone podpisem wszystkich osób wchodzących w skład organu będącego kierownikiem jednostki.

Projekt zakłada, że zgłoszenie będzie musiało być opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, albo profilem zaufanym ePUAP.

Przyjęte dokumenty będą przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Powyższe zmiany spowodują, że podmioty zarejestrowane w KRS nie będą musiały dodatkowo przesyłać sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego. Odpowiednie zapisy w tym zakresie zostaną wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .

Przewidywany termin wprowadzenia zmian

Planowane zmiany przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają wejść w życie z dniem 1 października 2018 r.

Zmiany niewątpliwie przyspieszą wymianę informacji między Sądem a firmami.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Od 2017 dodatkowe raporty spółek(...)

Czytaj więcej →

Limitowana wysokość kosztów uzyskania przychodów(...)

Czytaj więcej →

Obowiązek przekazywania Krajowej Administracji Skarbowej(...)

Czytaj więcej →

Leasing – jak rozróżnić operacyjny(...)

Czytaj więcej →

Nie zapominajmy o profesjonalizmie w(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami