Audyt

Kontakt

Dynamiczne organizacje potrzebują zaawansowanych rozwiązań sprawozdawczych i doświadczonego audytora. W Grant Thornton zależy nam, aby profesjonalny audyt finansowy pomagał realizować strategię rozwoju dynamicznych przedsiębiorstw.

W Grant Thornton, audyt to kluczowy, wielokrotnie nagradzany zespół ekspertów, który ma rozległe doświadczenie we współpracy ze spółkami wielu branż.

W zależności od sytuacji w której Państwa firma się znajduje, jej etapu rozwoju, panującej kultury wewnętrznej i zaawansowania organizacyjnego, wśród Państwa priorytetów widnieją różne wyzwania.

Realizując usługę audytu finansowego, sprostanie tym wyzwaniom stanowi główny cel naszego zespołu w każdym momencie współpracy – od jej planowania, przez dostarczenie i omówienie jej efektów.

Jak pracujemy?

Niezależnie od rozmiaru firmy, Twoim projektem opiekuje się doświadczeni w Twojej branży Partner i Menadżer, którzy odpowiadają za przebieg całego procesu audytu oraz wnioski z przeprowadzonych prac. Na początku współpracy uważnie wsłuchujemy się w potrzeby Twojej firmy i dostosowujemy odpowiedni tryb pracy. Zespół odpowiedzialny za projekt pozostaje z Tobą w stałym kontakcie, odpowiadając rzetelnie na wszelkie pytania pojawiające się w jego trakcie.

Nasze prace wykonujemy zgodnie z najwyższymi standardami sprawozdawczości. Dobieramy procedury tak, aby były one z jednej strony użyteczne, a z drugiej przynosiły wartość dodaną dla Firmy w postaci identyfikacji istniejących i potencjalnych ryzyk w systemie sprawozdawczości finansowej. W trakcie prac poznajemy Twój biznes stąd nasze wnioski odnoszą się również do działania całości Twojej organizacji.

Dlaczego odpowiednio przeprowadzony audyt jest tak ważny?

Firmy oceniane są przez pryzmat wyników, które osiągają. Podstawowym źródłem informacji dla otoczenia biznesowego jest sprawozdanie finansowe. Tym samym weryfikacja wyników przez wiarygodnego audytora również pod względem jego czytelności i zrozumiałości jest bardzo istotna. W Grant Thornton rozumiemy to i wspieramy naszych klientów w tym, żeby przygotowywane przez nich sprawozdania finansowe cechowała najwyższa jakość i rzetelność.

Zapraszamy do współpracy z naszymi doradcami

Grant Thornton 6. w rankingu audytorów przygotowanym przez „Rzeczpospolita” i „Parkiet”!

Według danych dziennika „Rzeczpospolita” opublikowanych 17 kwietnia 2018 r.  Grant Thornton zajmuje 6. miejsce w Polsce wśród firm audytorskich w rankingu głównym.

W 2017 r. przychody ogółem Grant Thornton wyniosły 61,8 mln zł, co oznacza wzrost o 13,4 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Według danych zbieranych przez „Rzeczpospolitą”, stawia to Grant Thornton wśród sześciu największych firm audytorsko-doradczych w Polsce.

najnowsze publikacje

Skutki wdrożenia MSSF 15 i MSSF 9 w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za 2017 rok

Czytaj więcej →

Umowa o subpartycypację wierzytelności w sprawozdaniu finansowym inicjatora

Czytaj więcej →

Jedna różnica mniej pomiędzy bankiem PSR-owym a MSR-owym – nie będzie już przychodów zastrzeżonych

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Badanie sprawozdań finansowych

Inne prace biegłego rewidenta:
ekspertyzy, analizy, konsultacje

Przygotowanie części finansowej
prospektu emisyjnego

Sporządzanie sprawozdań finansowych
(lub ich elementów)

Skontaktuj się z nami