Przez ponad 13 lat zadania w zakresie poboru akcyzy i kontroli wyrobów akcyzowych realizowała Służba Celna. Już wkrótce, bo od 1 marca, zadania te w związku z wielką reformą administracji podatkowej i celnej, będą realizowane w ramach nowej struktury, tj. Krajowej Administracji Skarbowej.

Na czym polega zmiana

Z uwagi na zniesienie dotychczasowych organów właściwych w sprawach akcyzy, tj. naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych, zadania w tym zakresie przejmą naczelnicy urzędów skarbowych, naczelnicy urzędów celno-skarbowych oraz dyrektorzy izb administracji skarbowej.

Gdzie załatwić sprawę akcyzową

Zmieni się miejsce, w którym będzie rozliczany podatek akcyzowy. Zarówno deklaracje miesięczne AKC-4, jak i deklaracje uproszczone (AKC-U) trzeba będzie składać w urzędzie skarbowym. Przy czym nie każdy taki urząd zajmować się będzie akcyzą. Należeć ona będzie do właściwości niektórych, wyznaczonych urzędów skarbowych, obejmujących swoim zasięgiem określony obszar. Urząd taki będzie właściwy w większości spraw, które dotychczas załatwiało się w urzędzie celnym – będzie przyjmował oprócz deklaracji podatkowych, zgłoszenia rejestracyjne podatnika akcyzy (AKC-R) i zabezpieczenia akcyzowe oraz będzie wydawał decyzje w sprawie norm ubytków i zezwolenia akcyzowe, w szczególności na prowadzenie składu podatkowego.

Istotna zmiana nastąpi w kwestii płatności akcyzy. Będzie ona dokonywana nie jak dotąd na konto właściwej izby celnej, ale na konto właściwego w zakresie akcyzy urzędu skarbowego. Składy podatkowe i inne podmioty wykonujące działalność w zakresie produkcji, przemieszczania lub zużycia wyrobów akcyzowych (np. producenci alkoholu etylowego), podlegać będą stałej kontroli oraz czynnościom urzędowego sprawdzenia wykonywanym przez urzędy celno-skarbowe.

Sprawdź Akcyza, cło, klasyfikacja CN i PKWiU Grant Thornton

Właściwość w zakresie kontroli i postępowań podatkowych

Do realizowania czynności sprawdzających i wykonywania kontroli podatkowej będzie uprawniony naczelnik urzędu skarbowego, natomiast  naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie wykonywał kontrolę w odrębnym, celno-skarbowym trybie. Postępowania w zakresie akcyzy co do zasady będą się toczyć przed naczelnikiem urzędu skarbowego. W przypadku kontroli celno-skarbowej właściwym do wydania decyzji podatkowej będzie naczelnik urzędu celno-skarbowego. Istotną nowością będzie w takiej sytuacji to, że tak jak w przypadku decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego odwołanie będzie rozpatrywał dyrektor izby administracji skarbowej, to jeśli będzie to decyzja podatkowa wydana w następstwie kontroli przeprowadzonej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, to tenże naczelnik będzie też właściwy aby rozpatrzyć odwołanie od własnej decyzji.

Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych, w związku ze zbliżającą się reformą administracji skarbowej czeka wiele zmian. Będą musieli dostosować się do nowej struktury KAS i zmienionych procedur oraz na nowo wypracować zasady współpracy z organami podatkowymi. Należy mieć nadzieję, że pomimo początkowych zakłóceń, które w przypadku tak dużej reformy są nieuniknione, w dalszej perspektywie nadchodzące zmiany wyjdą dla podatników akcyzy na dobre.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Akcyza w nowej strukturze KAS

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.