fbpx

Po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu, wielu przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą rozważa zmianę formy prawnej. Aport przedsiębiorstwa do spółki stanowi jedną z możliwych opcji dokonania takiej zmiany.

Przedmiot aportu – czym jest przedsiębiorstwo?

Zgodnie z art. 55(1) Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej i obejmuje w szczególności nazwę przedsiębiorstwa, własność nieruchomości lub ruchomości, wierzytelności, środki pieniężne, koncesje, licencje, zezwolenia itp. Co ważne, nabywca przedsiębiorstwa (w przypadku aportu przedsiębiorstwa jest nim spółka, do której przedsiębiorstwo jest wnoszone) jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, chyba że przy dołożeniu należytej staranności nie wiedział o ich istnieniu.

Przenoszenie umów, decyzji administracyjnych

Zgodnie z treścią art. 55 (2) Kodeksu cywilnego czynność prawna dotycząca przedsiębiorstwa obejmuje wszystko, co wchodzi w jego skład. Oznacza to, że cały majątek wchodzący w skład przedsiębiorstwa, co do zasady, przejdzie z dniem aportu na spółkę. Szczególną uwagę należy zwrócić na umowy oraz decyzje administracyjne. Prawa z umów wchodzą w skład przedsiębiorstwa i co do zasady nie jest wymagana zgoda drugiej strony umowy na przeniesienie tych praw na spółkę. Wyjątkiem są takie umowy, które zastrzegają obowiązek uzyskania zgody drugiej strony umowy na przeniesienie praw z tej umowy na inny podmiot. Umowy to jednak nie tylko prawa, ale również obowiązki. Bez względu na treść umowy z kontrahentem, w przypadku aportu konieczne jest uzyskanie zgody kontrahenta na przeniesienie obowiązków z umowy. W praktyce, aport wymaga kontaktu z podmiotami, z którymi zostały zawarte umowy i uzyskanie zgód tych podmiotów na współpracę ze spółką, w miejsce przedsiębiorcy.

W przypadku decyzji administracyjnych, skutki aportu należy sprawdzić w oparciu o przepisy regulujące daną decyzję bądź też w treści samej decyzji. Bardzo często przeniesienie decyzji administracyjnej (np. zezwolenia, licencji itp.) będzie wymagało pozyskania nowej decyzji bądź też aktualizacji danych w danych urzędzie.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę
Dowiedz się więcej

Aport przedsiębiorstwa – przejście zakładu pracy

W przypadku aportu przedsiębiorstwa dochodzi do przejścia zakładu pracy w rozumieniu art. 23 (1) Kodeksu pracy. Oznacza to, że pracownicy przedsiębiorcy po aporcie stają się pracownikami spółki, do której zostało wniesione przedsiębiorstwo. Przedsiębiorca powinien pamiętać o zawiadomieniu pracowników o planowanym przejściu zakładu pracy na co najmniej 30 dni przed planowanym dniem aportu.

Aport przedsiębiorstwa do wybranej formy prawnej

Przedsiębiorstwo można wnieść (aportować) do dowolnie wybranej spółki – zarówno osobowej (np. spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna), jak i do spółki kapitałowej (np. spółka z o.o., spółka akcyjna). W tym kontekście aport przedsiębiorstwa może stanowić atrakcyjną alternatywę dla przekształcenia przedsiębiorcy, ponieważ przepisy kodeksu spółek handlowych pozwalają przedsiębiorcy, prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą, wyłącznie na przekształcenie w jednoosobową spółkę kapitałową.

Aport przedsiębiorstwa a podatek estoński

Dokonując aportu przedsiębiorstwa do spółki, warto mieć na uwadze, że w ciągu 2 lat od takiego aportu spółka nie będzie mogła skorzystać z opodatkowania tzw. podatkiem estońskim. Wynika to z tego, że po aporcie przedsiębiorstwa do spółki występuje tzw. okres karencji, który trwa 2 lata.

Aport dla niektórych przedsiębiorców może być korzystną formą zmiany formy prawnej. Niemniej jednak, przy dokonywaniu aportu nie należy pomijać szeregu kwestii formalnych, które są niezbędne do skutecznego przeniesienia przedsiębiorstwa, takich jak przejście zakładu pracy czy uzyskanie zgody kontrahentów.

AUTORKI: Weronika Frątczak, Junior Associate oraz Magdalena Bilicka, Senior Associate w Zespole Kancelarii Prawnej Grant Thornton

Zobacz wideo: Przekształcenie jednoosobowej działalności w sp. z o.o. | Aport przedsiębiorstwa

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Przekształcenie spółki

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Magdalena Bilicka

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Magdalena Bilicka

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.