fbpx

Treść artykułu

Według ogólnych zasad, podatnicy spełniający przesłanki określone w przepisach ustaw o podatkach dochodowych, mogą skorzystać z ulgi B+R lub ulgi IP Box dopiero po zakończeniu roku podatkowego. W związku z wybuchem pandemii, ustawodawca umożliwił korzystanie z powyższych ulg w trakcie roku, na etapie obliczania zaliczek na podatek. Dotyczy to podatników, którzy podejmują prace związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Pierwotnie, możliwość korzystania z ulg miała obowiązywać do końca 2020 roku. Najnowsza nowelizacja przepisów przewiduje przedłużenie tego sposobu korzystania z preferencji podatkowych, aż do momentu ustania stanu epidemii.

Korzystanie z ulg w trakcie roku

Najnowsza nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych zakłada możliwość korzystania z odliczeń i preferencyjnej stawki opodatkowania już na etapie obliczania miesięcznych zaliczek na podatek. Podatnicy, którzy podejmują prace zmierzające do przeciwdziałania COVID-19, będą mogli stosować ulgi w trakcie roku, aż do czasu ustania stanu pandemii.

Przypomnijmy, że co do zasady, podatnicy mają możliwość zastosowania preferencji podatkowych związanych z prowadzeniem działalności innowacyjnej dopiero w momencie składania zeznania podatkowego za rok podatkowy, w stosunku do którego podatnik zamierza zastosować dodatkowe odliczenie kosztów kwalifikowanych, w postaci ulgi B+R, lub preferencyjną stawkę opodatkowania, w postaci ulgi IP Box, w stosunku do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Możliwość stosowania ulg w trakcie roku podatkowego, funkcjonuje już w 2020 r.

Ważny fragment

Nowelizacja zakłada przedłużenie możliwości stosowania ulg w trakcie roku podatkowego w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołany zostanie stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Warunki stosowania ulg podatkowych w trakcie roku podatkowego

Aby podatnik miał możliwość bieżącego stosowania ulg podatkowych w trakcie roku podatkowego, konieczne jest spełnienie określonych przesłanek.

Czytaj więcej: Ulgi podatkowe B+R i IP Box w czasie pandemii

Jeżeli chodzi o ulgę B+R, konieczne jest prowadzenie w trakcie roku podatkowego działalności badawczo-rozwojowej, w rozumieniu przepisów ustaw o podatkach dochodowych, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

Natomiast, w przypadku ulgi IP Box, konieczne jest, aby kwalifikowane prawa własności intelektualnej, w których podatnik uzyskuje kwalifikowany dochód, były wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19.

Pojęcie „przeciwdziałania COVID-19”, zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w odrębnej ustawie i oznacza:

Ważny fragment

Wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy

Korzystanie z ulgi B+R oraz ulgi IP Box w trakcie roku podatkowego, zakłada możliwość stosowania preferencji już w momencie obliczania zaliczek na podatek dochodowy.

W przypadku ulgi B+R, należy wyodrębnić kwalifikowane koszty podatkowe, zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych, zawartym w ustawach o podatkach dochodowych, a następnie pomniejszyć należną zaliczkę na podatek dochodowy o sumę tych kosztów.

Czytaj więcej: Czym są koszty kwalifikowane B+R?

Jeśli chodzi o ulgę IP Box, podatnicy zamierzający skorzystać z preferencji już w trakcie roku podatkowego, muszą w szczególności obliczyć dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, który następnie należy opodatkować preferencyjną stawką podatku – 5%.

Czytaj więcej: Jak prawidłowo obliczyć podstawę opodatkowania dla IP Box?

Podsumowując, przepisy nowelizujące wychodzą naprzeciw podatnikom, którzy aktywnie prowadzą działalność badawczo-rozwojową, związaną z przeciwdziałaniem COVID-19. Przedłużenie możliwości stosowania ulgi B+R oraz ulgi IP Box w trakcie roku podatkowego, należy ocenić pozytywnie, w szczególności jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, które w całości lub w dużej części niejako przebranżowiły swoją działalność, w związku z trwającym stanem epidemii.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane