fbpx

Treść artykułu

Pod koniec sierpnia platforma handlowa Allegro.pl uruchomiła program Allegro Smart!, który sprowadza się do wykupienia rocznego pakietu na 365 przesyłek towarów o określonej minimalnej wartości od sprzedawców spełniających sprecyzowane w regulaminie warunki. W ramach programu można kupić wiele produktów bez ponoszenia kosztów przesyłki, co dla znaczącej liczby allegrowiczów stało się bodźcem do zawierania transakcji.

Z uwagi na fakt, iż część sprzedawców i kupujących w programie to użytkownicy instytucjonalni, dokonujący zakupu i sprzedaży w ramach działalności gospodarczej, istotne znaczenie ma dokumentowanie tych operacji, objętych programem Allegro Smart! i odpowiednie ujmowanie ich w księgach podatkowych.

Na forach internetowych wśród użytkowników Allegro Smart! oraz sprzedawców, pojawiły się pewne wątpliwości co do tego jak rozliczać tę usługę – poniżej postaramy się Państwu przybliżyć naszym zdaniem prawidłowy sposób jej ujmowania dla celów podatkowych.

Jak sprzedawca księguje Allegro Smart!?

Od strony sprzedającego, którego klient przystąpił do programu Allegro Smart!, zakup w ramach programu jest standardową transakcją sprzedaży na Allegro. Sprzedając towar, zbywca nie odczuwa i nie widzi różnicy, czy kupujący nabył go w programie Allegro Smart!, czy też nie. To platforma handlowa identyfikuje, czy transakcja spełnia warunki Allegro Smart! i jeżeli tak, to płatność dokonana przez kupującego (obniżona o koszty transportu) automatycznie powiększana jest przez platformę o koszt przesyłki, który jest objęty programem Allegro Smart!. Sprzedawca dokumentując taką sprzedaż, zgodnie z ustawą o VAT, która mówi, iż „podstawą opodatkowania (…) jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (…)”, wystawia więc fakturę na wartość towaru i koszty transportu. Faktycznie na całą wartość takiej transakcji sprzedawca otrzymuje bowiem jedną płatność.

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

 

Jak kupujący rozlicza koszty i VAT od usług Allegro Smart!?

Kupujący natomiast, który przystąpił do programu Allegro Smart!, chcąc prawidłowo ująć w swoich księgach fakturę za nabyty towar i jego przesyłkę, musi pamiętać, iż zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych (np. interpretacją indywidualną prawa podatkowego z 8.5.2017 r., sygn. 0112-KDIL5.4010.16.2017.2.KS, wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej): „nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik”. Zatem kupujący nie powinien ujmować w księgach podatkowych kosztów transportu z otrzymanych faktur.  Co więcej, ustawa o VAT w przypadku małych podatników również uzależnia odliczenie VAT od uregulowania należności. Co do zasady, podatnicy mogą odliczyć kwoty VAT naliczonego wynikające z otrzymanych faktur w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, jednak w przypadku nieuregulowania należności, w terminie 150 dni od daty płatności, kupujący jest zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego. W związku z tym, gdy kupujący nie ureguluje części należności wynikającej z faktury (tj. kosztów dostawy) dzięki wykupionej wcześniej usłudze Allegro Smart!, może on zastosować uproszczenie i kwoty VAT naliczonego dotyczącego kosztów transportu nie ujmować w rejestrze VAT.

Ważny fragment

Na koniec nie można jednak zapomnieć o fakturze dokumentującej nabycie samej usługi Allegro Smart!, jaką użytkownik (kupujący) otrzymuje od Allegro.

Ta faktura uprawnia użytkownika do odliczenia z niej podatku VAT oraz rozpoznania kosztów podatkowych, pod warunkiem wykorzystywania programu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Aby rozliczenia podatkowe kupujących prowadzących działalność gospodarczą były „Smart”, należy pamiętać o wyłączeniu z nich pozycji dotyczących kosztów przesyłek wynikających z faktur za zakup towarów.

AUTOR: Agata Barańska

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing finansowo-księgowy Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane