Wysokie ceny energii i szybko rosnące koszty pracy to aktualnie najbardziej dotkliwe przeszkody w prowadzeniu firm w Polsce – wynika najnowszej edycji z badania „Bariery w biznesie” firmy Grant Thornton.

[Pobierz raport lub przeczytaj poniżej jego streszczenie]

Choć ostatni rok obfitował w niespodziewane zdarzenia utrudniające przedsiębiorstwom w Polsce funkcjonowanie, to nic nie było tak dotkliwe jak wzrost cen energii. Pomimo działań regulacyjnych ograniczających skalę podwyżek tych cen, koszt energii dla przedsiębiorstw rósł na tyle dotkliwie, że aż 85% średnich i dużych firm badanych przez Grant Thornton, wskazało to jako barierę silnie utrudniającą prowadzenie działalności (z czego aż 51 pkt proc. to firmy, dla których bariera ta była „bardzo silna”). To wynik o 20 pkt proc. wyższy niż przed rokiem i o 30 wyższy niż dwa lata temu. Na 29 krajów, w których przeprowadzone było badanie, jedynie w Indiach grupa ta była większa (86%).

Drugą najważniejszą barierą dla średnich i dużych firm w Polsce są wysokie koszty pracy. Barierę tę jako silną bądź bardzo silną wskazało 82% ankietowanych przedsiębiorstw. Trudno się temu dziwić, skoro w ubiegłym roku w sektorze przedsiębiorstw wynagrodzenia pracowników poszły w górę o ponad 13%, co było najwyższą dynamiką od wielu lat.

Raport: Bariery w biznesie (EDYCJA 2023)

Wyniki badania International Business Report prowadzonego przez Grant Thornton

Pobierz raport

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Konsulting biznesowy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.