Leasing jest tematem bardzo obszernym. Można by napisać wiele artykułów, a nawet książkę, a temat nadal byłby niewyczerpany. Ja skupiłam się na najważniejszych cechach oraz różnicach dotyczących leasingu operacyjnego i finansowego.

Leasing jest szybką i tanią formą finansowania przeznaczoną głównie dla przedsiębiorców. Wyróżnić można dwa rodzaje leasingu:

  1. operacyjny,
  2. finansowy,

Zalety korzystania z leasingu

Każdy z nich ma zalety zależne m.in. od rodzaju prowadzonej działalności oraz obiektu, który ma stać się przedmiotem leasingu. Niezależnie od rodzaju zaletą leasingu zawsze jest brak konieczności angażowania własnego kapitału na pokrycie całej inwestycji.

W większości przypadków, przedsiębiorcy wybierają leasing operacyjny. Jednak gdyby okazało się, że byłby on niekorzystny, wtedy stosuje się leasing finansowy. Poniższa tabela przedstawia najważniejsze różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny charakteryzuje się tym, że przedmiot leasingu jest zaliczany do składników majątkowych leasingodawcy (np. firmy leasingowej), do którego należy obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Oprócz tego, po zakończeniu umowy leasingu, korzystający ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu (użytkownik może to zrobić, ale nie musi). Należy zwrócić uwagę, że na gruncie podatku VAT leasing operacyjny jest traktowany jako usługa. W związku z tym, podstawą opodatkowania jest rata leasingowa netto, płacona przez leasingobiorcę, która naliczana jest razem z każdą opłata leasingową. W związku z tym, zapłata VAT-u jest również płacona w ratach i rozłożona dla przedsiębiorcy w czasie. Stawka VAT-u wynosi 23% bez względu na to, jaką stawką opodatkowany jest przedmiot leasingu. W leasingu operacyjnym należy pamiętać, że zawarta umowa leasingowa musi być zgodna z wytycznymi przewidzianymi przez prawo podatkowe, to znaczy, że umowa musi być zawarta na czas określony i trwać minimum 40% czasu amortyzacji środka trwałego.

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

 

Leasing finansowy

Decydując się na wybór leasingu finansowego, należy liczyć się z tym, że przedmiot leasingu zostanie zaliczony do składników majątkowych leasingobiorcy, na którym ciążyć będzie obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych (w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego). Przy skorzystaniu z leasingu finansowego trzeba obowiązkowo uiścić podatek VAT z góry przy pierwszej racie. Leasing finansowy traktowany jest jako „dostawa towarów” przez co objęty jest stawką VAT-u taką, jaką objęty jest przedmiot leasingu. Jest korzystny dla tzw. małych podatników, ponieważ mogą oni w tym przypadku skorzystać z amortyzacji jednorazowej. Zawarta umowa leasingowa musi być podpisana na czas określony, ustalony między stronami. W tym przypadku nie ma ograniczeń dotyczących minimalnego okresu trwania umowy i minimalnej wartości końcowej. Należy także wspomnieć, że leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu leasingu po spłacie ostatniej raty.

Podsumowując, większość przedsiębiorców wybiera leasing operacyjny, co prawdopodobnie spowodowane jest jego prostą konstrukcją oraz większymi korzyściami podatkowymi dla korzystających z leasingu (tarcza podatkowa). Oprócz tego większość firm leasingowych preferuje udzielanie właśnie leasingu operacyjnego. Jednak ostateczny wybór formy leasingu zawsze zależy od sytuacji finansowej oraz podatkowej przedsiębiorstwa.

AUTOR: Agata Nowak, Asystent ds. księgowości, Outsourcing Rachunkowości

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Leasing – jak rozróżnić operacyjny od finansowego?

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów