Treść artykułu

Kolejna zmiana ustawy o podatku VAT wprowadza nowe rozwiązanie – dodatkową metodę dokonywania płatności – mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Przepisy o split payment, czyli mechanizmie podzielonej płatności wejdą w życie od 1 lipca 2018 roku.

Zmiany zostały wprowadzone Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2018 roku, Poz. 62).

Metoda ma zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników. O zastosowaniu tej metody będą decydować strony transakcji, co oznacza, że zastosowanie mechanizmu jest dobrowolne. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, dobrowolna podzielona płatność ma być narzędziem dla przedsiębiorców do ochrony przed skutkami transakcji z nierzetelnymi kontrahentami. Dodatkowo zastosowanie mechanizmu ma być jedną z przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności weryfikacji kontrahenta zawierając z nim transakcję.

Zapraszamy do lektury! 

Zobacz prezentację

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Skontaktuj się

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing finansowo-księgowy Zobacz wszystkie

Nowy CIT-8 i jego załączniki

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ma zostać wydane 28 lutego 2019 roku. W chwili obecnej trwają prace nad ostateczną wersją rozporządzenia,…

Jak sporządzić e-Sprawozdania?

Od pewnego czasu w Polsce obserwujemy dynamiczny rozwój digitalizacji, który umożliwia zastosowanie w biznesie nowych technologii. Jednym z najnowszych wymogów cyfryzacji podatkowej jest konieczność elektronicznego sporządzania sprawozdań finansowych. Poniżej kluczowe informacje na ten temat dla…

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane