Kolejna zmiana ustawy o podatku VAT wprowadza nowe rozwiązanie – dodatkową metodę dokonywania płatności – mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Przepisy o split payment, czyli mechanizmie podzielonej płatności wejdą w życie od 1 lipca 2018 roku.

Zmiany zostały wprowadzone Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2018 roku, Poz. 62).

Metoda ma zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników. O zastosowaniu tej metody będą decydować strony transakcji, co oznacza, że zastosowanie mechanizmu jest dobrowolne. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, dobrowolna podzielona płatność ma być narzędziem dla przedsiębiorców do ochrony przed skutkami transakcji z nierzetelnymi kontrahentami. Dodatkowo zastosowanie mechanizmu ma być jedną z przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności weryfikacji kontrahenta zawierając z nim transakcję.

Zapraszamy do lektury! 

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Mechanizm podzielonej płatności (split payment)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Michalak

Senior Menadżer, Leader The Center of Excellence

Skontaktuj się

Agnieszka Michalak

Senior Menadżer, Leader The Center of Excellence

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów