Rząd przyjął projekt ustawy obniżającej stawkę podatku CIT z 19% do 15% począwszy od 1 stycznia 2017 r. Jest to ukłon rządu w stronę małych przedsiębiorców, mający na celu znaczące polepszenie ich warunków biznesowych, aby mogli skuteczniej konkurować z dużymi firmami i korporacjami. Według planów Ministerstwa Finansów skutki ulgi będą możliwe do udźwignięcia przez budżet, dzięki skorelowaniu jej z szerszymi zmianami systemu podatkowego, które są już realizowane. Szacowane skutki finansowe dla budżetu to ok. 270 mln zł.

Kto będzie mógł skorzystać?

Według obowiązujących przepisów (art. 4a pkt. 10 ustawy updop) za małych podatników, uważa się firmy, których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro, w przeliczeniu na złotówki po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Ponadto obejmie podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym.

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Ograniczenia

Przewidziano również ograniczenie możliwości stosowania 15% stawki CIT dla podmiotów, które rozpoczęły działalność ale nastąpiło to np. wskutek operacji restrukturyzacyjnych. Będzie je obowiązywać karencja. Możliwości skorzystania z niższej stawki podatku CIT otworzą się przed nimi począwszy od trzeciego roku podatkowego, pod warunkiem spełnienia definicji małego podatnika w tym roku.

Ministerstwo zapowiada, obniżoną stawką nie będą mogły posługiwać się grupy kapitałowe ani podmioty, które wcześniej dokonały podziału na mniejsze jednostki, w celu uzyskania obniżki stawki podatku.

Ponadto, w projekcie doprecyzowano obecne przepisy, by wyeliminować wątpliwości interpretacyjne np. w przypadku zasad ustalania przychodu z tytułu obejmowania udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Propozycje te wpisują się w działania rządu mające uszczelniać system podatkowy.

Resort finansów szacuje, że z obniżoną stawkę CIT będzie mogło zastosować prawie 400 tys. firm. Taka znacząca ulga dla małych podmiotów w dłuższej perspektywie powinna pozytywnie wpłynąć na przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego Polski. Wypada mieć nadzieję, że przedłożone propozycje gładko przejdą parlamentarną ścieżkę legislacyjną i wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Niższy CIT dla małych firm!

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów