Od 1 lipca 2023 wzrosła po raz drugi wysokość płacy minimalnej. W ostatnim półroczu wynosiła ona 3.490 zł, a minimalna stawka godzinowa wynosiła 22,80 zł. Obecnie, od 1 lipca do końca roku płaca minimalna wynosić będzie 3.600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 23,50 gr.

Kogo dotyczy płaca minimalna

Płaca minimalna dotyczy w szczególności pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Przepisy te nie dotyczą osób, które wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, do których odnosi się minimalna stawka godzinowa.

Warto zwrócić uwagę przy naliczaniu płac w drugiej połowie roku. Warto pomyśleć także o zawarciu odpowiednich aneksów do umów, jeżeli stawki wskazane w tych umowach są niższe niż przewidziane w obowiązujących obecnie przepisach w zakresie płac minimalnych. Dotyczy to umów, w których wynagrodzenie zostało określone kwotowo. Jeżeli w umowach wynagrodzenie zostało ustalone opisowo, jako wynagrodzenie odpowiadające wynagrodzeniu minimalnemu zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawieranie porozumień zmieniających nie będzie konieczne, należy tylko pamiętać o odpowiednim podwyższeniu wynagrodzeni do kwot co najmniej minimalnych.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu Prawo pracy
Dowiedz się więcej

Co oznacza dla pracodawców wzrost płacy minimalnej

Podwyżka płacy minimalnej oznacza także wzrost kosztów pracodawcy wynikających z innych przepisów prawa pracy, m.in. wzrost wysokości: dodatku z tytułu pracy w porze nocnej (dodatek ten bowiem jest obliczany jako 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów), wynagrodzenia przestojowego, minimalnego odszkodowania z tytułu mobbingu. minimalnego odszkodowanie w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, a także wzrost minimalnej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego do 3 106,44 zł.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Prawo pracy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.