Rosnące ceny energii dołączyły do wysokich kosztów pracy jako główne bariery w rozwoju przedsiębiorstw w Polsce – wynika z badania Grant Thornton.

Choć polska gospodarka w ostatnim czasie rozwija się w relatywnie szybkim tempie, to rozwój ten mógłby być jeszcze bardziej dynamiczny, gdyby nie różnego rodzaju bariery, które utrudniają funkcjonowanie przedsiębiorstwom. Jak wynika z najnowszej edycji raportu Grant Thornton, obecnie największe bariery w rozwoju są dwie – wysokie koszty energii elektrycznej oraz wysokie koszty związane z pracą. Po 65 proc. badanych przez nas średnich i dużych firm twierdzi, że są to dla nich „silne” bądź „bardzo silne” bariery w rozwoju.

Wysokie koszty pracy już trzeci rok z rzędu „wygrywają” w naszym rankingu barier. Przed rokiem na barierę tę wskazywało 75 proc. badanych firm, a przed dwoma laty – 68 proc. Odczuwalna dokuczliwość tej bariery nico więc spadła w porównaniu z poprzednimi latami, ale nadal jest relatywnie wysoka na tle innych badanych barier.

Ważny fragment

Wysokie ceny energii natomiast dopiero w tym roku dołączyły do największych barier. Przed rokiem odsetek firm wskazujących ten czynnik wynosił 55 proc., co dawało mu dopiero piąte miejsce w naszym zestawieniu.

Co ciekawe, w najnowszej edycji badania 60 proc. badanych przedsiębiorców jako „silną” bądź „bardzo silną” barierę wskazuje biurokrację. Jest to czwarta najsilniejsza bariera w zestawieniu. Warto jednak zauważyć, że badanie było przeprowadzane pod koniec 2021 roku, a więc w przede dniu wejścia w życie Polskiego Ładu. Biorąc pod uwagę zamieszanie, jakie pojawiły się z tego powodu od początku roku, wydaje się, że obecnie odsetek firm wskazujących tę barierę, byłby jeszcze wyższy.

Jolanta Jackowiak

Partner

Ograniczanie barier stojących przed polskimi przedsiębiorstwami, zwłaszcza stabilizowanie kosztów pracy i energii oraz ograniczanie biurokracji, mogłoby być impulsem do jeszcze silniejszego rozwoju. Obszary te powinny być przez administrację rządową traktowane ze szczególną troską. Tymczasem zarówno sens (wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw), jak i sposób wdrożenia (nieprzewidziane konsekwencje i brak kampanii edukacyjnej) Polskiego Ładu z pewnością nie jest realizacją tego postulatu.

Bariery w biznesie

Wyniki badania przeprowadzonego w ramach cyklu International Business Report przez Grant Thornton International

Pobierz raport

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Założenie i reorganizacja biznesu (stara)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.