fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Niemal co czwarta firma w Polsce planuje zatrudnić ukraińskich pracowników w ciągu najbliższego roku. Zatrudniani są także inni obcokrajowcy. Jak zatrudnić cudzoziemca zgodnie z obowiązującymi regulacjami w 2021 roku?

W 2018 r. Polska była największym rynkiem pracy w OECD chłonącym obcokrajowców spoza obszaru państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i UE w olbrzymim tempie (trend ten mocno zwyżkował po 2014 roku – odkąd na Ukrainie nastąpiło gwałtowne pogorszenie sytuacji politycznej) – pracowało wówczas w Polsce ok. 1,1 mln obcokrajowców.

Oznacza to, że pod względem zatrudniania liczby tymczasowych migrantów zarobkowych wyprzedziliśmy wówczas Stany Zjednoczone (724 tys. osób) i Niemcy (458 tys. osób). Pośród cudzoziemców na polskim rynku pracy zdecydowanie dominują Ukraińcy, którzy stanowią ¾ zagranicznej siły roboczej w polskim systemie ubezpieczeń społecznych.

Ze względu na ogromny popyt ze strony polskich pracodawców na zagranicznych pracowników, przygotowaliśmy dwuczęściowe kompendium wiedzy poświęcone zatrudnianiu obcokrajowców.

Część pierwsza pt. „ABC zatrudniania cudzoziemców 2021” zawiera mi.in. odpowiedzi na następujące pytania:

  • Co warto ustalić przed zatrudnieniem cudzoziemca w Polsce?
  • Na jakiej podstawie obcokrajowcy mogą przebywać i pracować w Polsce, a kiedy nie potrzebują specjalnego zezwolenia?
  • Jakie są kryteria odmowy wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca w Polsce?
  • Ile wynoszą opłaty związane ze złożeniem wniosku dotyczącego zatrudnienia obcokrajowca w Polsce?
  • Jakie zadania ciążą na pracodawcy po zatrudnieniu cudzoziemca?

Zatrudnianie cudzoziemców cz. 1

(.pdf, Rozmiar: 2,15 MB)

Część druga pt.: „Zatrudnianie cudzoziemców – wybrane zagadnienia” omawia następujące wątki:

  • Regulacje covidowe – wydłużenie kluczowych terminów związanych z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców; ułatwienia dla przedsiębiorców mających trudności finansowe wskutek pandemii; obostrzenia dotyczące przekraczania granicy RP.
  • Zatrudnienie obywatela Ukrainy krok po kroku – procedura oświadczeniowa; uzyskiwanie zezwolenia na pracę; powierzenie pracy sezonowej; rozliczenia dotyczące ZUS-u i podatku dochodowego.
  • Skutki Brexit’u – jak uzyskać legalne zatrudnienie w Wielkiej Brytanii po 1 października 2021 roku.

Zatrudnianie cudzoziemców cz. 2

(.pdf, Rozmiar: 4,03 MB)

Zobacz prezentację
Zobacz prezentację

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing kadr i płac Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane