Zrobić więcej za mniej, czyli optymalizacja kosztów18.06.2014

W ostatnich latach przedsiębiorstwa kładą nacisk na optymalizację kosztów, w szczególności kosztów pośrednich jako jeden z istotnych sposobów na poprawę wyników. Badania wskazują, że największymi przeszkodami dla procesu optymalizacji kosztów jest pofragmentowanie systemów i procesów oraz brak wsparcia kadry zarządzającej. Ponadto, zgodnie z badaniami Grant Thornton nośnikiem kosztów, którym najtrudniej zarządzać są podróże. Z drugiej strony koszty te mają największy potencjał do optymalizacji. 

Począwszy od momentu wybuchu kryzysu finansowego w 2008 roku i wynikającej z niego recesji w wielu organizacjach zwiększono nacisk na kontrolę kosztów. Zrobić więcej za mniej stało się zasadniczym hasłem w niejednym przedsiębiorstwie. Pomimo tego, że gospodarka wykazuje oznaki stopniowej poprawy, perspektywa ta nie uległa zmianie. Niepewność gospodarcza, zmienność rynku oraz nieprzewidywalne otoczenie polityczno-prawne przyczyniają się do kontynuowania presji na dalszą optymalizację kosztów.

Zgodnie z ostatnimi badaniami, największym wyzwaniem dla szefów działów zakupów (z ang. chief procurement officers) były odgórne wytyczne, aby optymalizować koszty. Spośród wszystkich badanych osób co najmniej 75% menedżerów wyższego szczebla zostało poproszonych o zwiększenie celów oszczędnościowych, a około 50% dostało polecenie wygenerowania oszczędności przekraczających 5% wydatków.

Konsulting biznesowy

Zapoznaj się z usługą

 

Problemy z identyfikacją i optymalizacją kosztów coraz częściej wynikają z braku odpowiednich danych. Jest to spowodowane stale postępującym wzrostem złożoności łańcuchów dostaw wynikającym z procesu globalizacji. Ponadto, przedsiębiorstwa zmagają się z zarządzaniem swoimi wydatkami, przede wszystkim z powodu pofragmentowanych systemów oraz procesów, braku wsparcia najwyższego kierownictwa oraz niskim budżetem na identyfikację i optymalizację kosztów, a także niewystarczającymi regulacjami wewnętrznymi w obszarze zakupów. Ostatnie badania  potwierdzają, że wyżej przedstawione kwestie pozostają główną przeszkodą uniemożliwiającą znaczącą poprawę zarządzania wydatkami.

Wykres 1: Największe przeszkody dla poprawy zarządzania wydatkami

najwieksze_przeszkody_dla_poprawy_zarzadzania_wydatkami

Źródło: Grant Thornton, Controlling spend: 5 keys to success.

Badania Grant Thornton wykazały również, że najtrudniejszą kategorią do zarządzania są koszty związane z podróżami oraz usługami profesjonalnymi. Obie kategorie posiadają jednak duży potencjał do optymalizacji, pod warunkiem posiadania właściwych regulacji wewnętrznych, a także odpowiednich procesów oraz systemów dostarczających dane.

Wykres 2: Nośniki kosztów, którymi najtrudniej zarządzać

nosniki_kosztow_ktorymi_najtrudniej_zarzadzac

Źródło: Grant Thornton, Controlling spend: 5 keys to success.

Pomimo tego, że zarządzanie zakupami nie jest łatwym zadaniem, optymalizacja kosztów może pozwolić na podniesienie efektywności finansowej przedsiębiorstwa, co będzie bezpośrednio odzwierciedlone w rachunku wyników. Organizacje, które są liderami w optymalizacji kosztów zakupów informowały o co najmniej 6% wzroście rocznych oszczędności dzięki ograniczeniu kosztów pośrednich. Ponadto, liderzy w optymalizacji kosztów osiągnęli około 85% redukcji kosztów dzięki aktywnemu zarządzaniu. Oznacza to, że nawet najlepsi mogą przeprowadzić optymalizacje kosztów. W przypadku gdy przedsiębiorstwo nie posiada wystarczających kompetencji do samodzielnej optymalizacji kosztów, warto skorzystać ze wsparcia profesjonalnego doradcy. Dzięki nim będziemy mogli zrobić więcej za mniej.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Obowiązek informacyjny i nowe klauzule(...)

Czytaj więcej →

RODO – czego robić nie(...)

Czytaj więcej →

Przekształcenie umów zawartych przed 22(...)

Czytaj więcej →

30 października dowiemy się, co(...)

Czytaj więcej →

Nowe struktury e-Sprawozdań

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami