Okres wakacyjny będzie tradycyjnie intensywny dla podatników przygotowujących się do złożenia informacji o cenach transferowych za ubiegły rok.

Dlatego przedstawiamy aktualne informacje dotyczące nowych przepisów wykonawczych, formularza TPR oraz Informatora TPR, a także postulaty uczestników ostatniego Forum Cen Transferowych.

Przedstawione w artykule informacje pochodzą z ostatniego posiedzenia Forum Cen Transferowych (FCT), które odbyło się 15 czerwca 2023 r.

Nowelizacja rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych – status prac

Jeśli chodzi o status prac MF nad nowelizacją rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych, ich publikacja spodziewana jest w lipcu 2023 r. Zapowiedziano m. in. rezygnację z wprowadzenia zapowiadanego nowego wskaźnika mierzącego sytuację finansową podatnika do TPR, tj. wskaźnika udziału kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w całkowitych kosztach działalności operacyjnej podmiotu. Po publikacji projektów rozporządzeń w marcu 2023 r. zgłoszono bowiem szereg zastrzeżeń co do sposobu jego kalkulacji.

Nowa wersja formularza TPR-C i TPR-P

W okresie około 2 tygodni po zapowiedzianej publikacji rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych zostanie udostępniona wersja 5 formularza TPR-C i TPR-P, przy czym nowa wersja – w odróżnieniu do tych, obowiązujących w ubiegłych latach – nie będzie dostępna w formie interaktywnego formularza pdf – będzie to natomiast formularz xml lub webowy formularz podobny do deklaracji rocznych PIT. Po tej zapowiedzi pojawia się szereg pytań technicznych, co do sposobu wypełnienia nowej wersji informacji TPR.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Ceny transferowe
Dowiedz się więcej

Kiedy planowana jest publikacja informatora nt. TPR?

Do września 2023 r. powinna się także pojawić najnowsza edycja informatora nt. TPR (dotychczas w postaci pytań i odpowiedzi), co powinno podatnikom ułatwić prace sprawozdawcze w zakresie cen transferowych za rok 2022.

Postulaty uczestników Forum Cen Transferowych

Forum Cen Transferowych jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów i stanowi platformę współpracy i wymiany poglądów pomiędzy administracją podatkową a podatnikami w zakresie cen transferowych. Forum przygotowuje rekomendacje, analizy, opinie oraz propozycje dotyczące upraszczania i uszczelnienia funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie cen transferowych. Jakkolwiek dokumenty FCT nie wiążą administracji podatkowej, warto śledzić prace FCT, w szczególności pod kątem poznania planowanych zmian legislacyjnych i aktualnych informacji nt. statusu prac MF w obszarze cen transferowych.

Ważnym zagadnieniem, do którego planuje się w najbliższym czasie odnieść FCT, są techniczne aspekty przygotowania analizy porównawczej dla transakcji finansowych. Efektem prac ma być czytelna i jasna instrukcja, w jaki sposób podmioty mogą przeprowadzić analizę porównawczą dla tego typu transakcji. Zapowiedziano, że dokument FCT odniesie się w szczególności do finansowania dłużnego oraz zabezpieczenia finansowania, źródeł danych, kryteriów porównywalności, analizy dla transakcji finansowych w podmiotach nowoutworzonych, wyboru punktu z przedziału, a także rzeczywistej zdolności kredytowej.

Planowana rekomendacja FCT ma zawierać propozycję zmian w przepisach w odniesieniu do obowiązku aktualizacji benchmarku co trzy lata, przy czym warto zwrócić uwagę na dość jednoznacznie negatywną opinię w tym zakresie zarówno przedstawicieli MF jak i organów kontrolnych.

Kolejne sugestie zmian w przepisach mają umożliwić szersze wykorzystanie mechanizmu safe harbour dla pożyczek, poprzez dopuszczenie zastosowania również stałej stopy oprocentowania oraz ograniczenie spełnienia limitu zaciągnięto lub udzielonego finansowania do momentu zawierania konkretnej umowy. Inna istotna opracowywana wskazówka ma dotyczyć  wykluczenia możliwość stosowania statystyk, w tym NBP, oraz niewiążących ofert jako danych źródłowych do przeprowadzenia benchmarku transakcji finansowych. Przy czym, zdaniem grupy przygotowującej rekomendacje w omawianym zakresie, wiążące dedykowane oferty, jako biorące pod uwagę indywidualne warunki transakcji, w tym zdolność kredytową pozyskującego finansowanie, powinny nadal być dopuszczone jako podstawa przeprowadzanych analiz.

Pytania uczestników FCT dotyczyły także nowych regulacji w zakresie podpisywania informacji TPR i praktycznych konsekwencji, np. gdy spółka ma zarząd składający się wyłącznie z obcokrajowców. Poruszono problem konieczności posiadania UPL1, aby umożliwić złożenie informację TPR. Począwszy od informacji za 2022 r. informacja ta będzie składana do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Podczas ostatniego posiedzenia FCT wybrane grupy robocze przedstawiły informacje nt. kierunku prac, np. grupa robocza zajmująca się kluczowymi definicjami – w zakresie definicji transakcji kontrolowanej (dowiedzieliśmy się, że priorytetem prac są transakcje / czynności wewnątrz spółkowe), jak również w zakresie transakcji finansowych oraz trudnych do wyceny wartości niematerialnych. W tym ostatnim obszarze prace są najbardziej zaawansowane i niebawem można się spodziewać opublikowania kolejnych rekomendacji FCT.

Wszystkie dotychczasowe rekomendacje są dostępne na >> stronie MF <<

AUTORZY: Grzegorz Nawrocki, Menedżer, Zespół Cen Transferowych oraz Krystyna Szydłowska

Ceny transferowe – dowiedz się więcej:

  1. Dokumentacja cen transferowych – podsumowanie obowiązków
  2. Analiza cen transferowych – skutki i wyzwania dla podatników
  3. Analiza zgodności – narzędzie obrony rynkowości warunków transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi
  4. Benchmark w cenach transferowych – 5 kluczowych kwestii
  5. Oświadczenie cen transferowych za 2022 – terminy, zmiany

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ceny transferowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Grzegorz Nawrocki

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Grzegorz Nawrocki

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.