Ostatnie lata to czas rekordowego wzrostu deficytu sektora rządowego i samorządowego, a na 2024 roku zaplanowany jest wzrost zadłużenia o kolejne 334 mld zł. W tych warunkach niemożliwe wydaje się spełnienie przez przyszłą koalicję wszystkich obietnic wyborczy – uważa dr Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton.

Jak pokazujemy w najnowszej analizie „Finanse publiczne wymagają oszczędności”, w latach 2016-2023 zadłużenie sektora finansów publicznych wzrosło o 776 mld zł, czyli o 68%. Co więcej, w przyjętej na przyszły rok ustawie budżetowej zaprogramowany jest wzrost długu o kolejne 334 mld zł, co byłoby rekordowym skokiem w historii polskich finansów publicznych. Oznaczałoby to, że średni dług przypadający na jednego pracującego w polskiej gospodarce sięgnąłby około 140 tys. zł.

Już same te kwoty sugerują, że przyszły rząd może mieć trudności z uplasowaniem na rynku tak znacznych wolumenów nowego zadłużenia oraz – biorąc pod uwagę perspektywę utrzymywania się wysokich stóp procentowych – będzie musiał liczyć z niezwykle wysokimi kosztami obsługi długu. Jeśli dodać do tego fakt, że partie, które prawdopodobnie będą tworzyć nowy rząd koalicyjny w kampanii wyborczej obiecały reformy kosztujące dodatkowo 400 mld zł (szacunek money.pl i Forum Obywatelskiego Rozwoju), wydaje się jasne, że jednym z priorytetów nowej Rady Ministrów powinno być poszukiwanie oszczędności w budżecie oraz rezygnacja z realizacji części obietnic. Jakie działania rekomendujemy? Czytaj więcej w poniższy raporcie.

Raport: Finanse publiczne wymagają oszczędności

Analiza finansów publicznych w Polsce u progu nowej kadencji parlamentu – diagnoza i rekomendacje

Pobierz

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo finansowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Marcin Mrowiec

Główny ekonomista

Skontaktuj się

Marcin Mrowiec

Główny ekonomista

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.