W dniu 10 maja 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący składania oświadczenia o cenach transferowych za rok 2022. Treść komunikatu wyjaśnia wątpliwości podmiotów powiązanych dotyczące sposobu składania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych do momentu opublikowania nowego wzoru dokumentu elektronicznego informacji TPR-C oraz TPR-P.

Obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Podmioty powiązane obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych lub realizujące transakcje kontrolowane wskazane w art. 11n pkt 1-2 oraz 10-12 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych / art. 23z pkt 1-2 oraz 10-11 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są obowiązane do złożenia oświadczenia o cenach transferowych za rok 2022. W ramach oświadczenia TP podmioty powiązane będą oświadczać, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Co prawda, obowiązek złożenia przez podmioty powiązane oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych występował już w latach poprzednich, natomiast zmiany przepisów podatkowych w zakresie cen transferowych, które miały miejsce w roku 2022, wprowadziły szereg zmian dotyczących oświadczenia TP.

 

Zmiany dotyczące oświadczenia o cenach transferowych za rok 2022

Jedną z kluczowych zmian, o istotnym znaczeniu praktycznym dla podatników, jest włącznie oświadczenia o cenach transferowych do formularza, odpowiednio, TPR-C lub TPR-P (dotychczas oświadczenie TP stanowiło odrębny dokument). Złożenie sprawozdania TPR-C lub TPR-P za 2022 r. będzie zatem tożsame ze złożeniem oświadczenia TP. Termin na złożenie formularza TPR-C / TPR-P wraz z oświadczeniem TP naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika upływa z końcem jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Zatem podmioty powiązane, których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, są obowiązane do dopełnienia przedmiotowego obowiązku do końca listopada 2023 r.

Do innych istotnych zmian dotyczących oświadczenia o cenach transferowych za rok 2022 należą m.in. zmiana treści oświadczenia TP, czy zmiana organu, do którego podmioty powiązane składają oświadczenie o cenach transferowych.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących oświadczenia o cenach transferowych za rok 2022 mogą Państwo znaleźć w artykule Oświadczenie cen transferowych za 2022 – terminy, zmiany

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Ceny transferowe
Dowiedz się więcej

Wskazówki Ministerstwa Finansów z dnia 10 maja 2023 r. dotyczące składania oświadczenia o cenach transferowych za rok 2022

Z uwagi na fakt, że dotychczas Ministerstwo Finansów nie opublikowało nowych wersji formularzy TPR-C oraz TPR-P, które zawierałyby w swojej strukturze odrębną część dotyczącą oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, po stronie podmiotów powiązanych zobowiązanych do złożenia informacji za rok 2022, pojawiły się wątpliwości w zakresie sposobu i możliwości złożenia oświadczenia.

W komunikacie z dnia 10 maja 2023 r., Ministerstwo Finansów wyjaśniło obowiązujący sposób składania oświadczenia o cenach transferowych.

Ważny fragment

Do momentu publikacji nowych wersji formularzy TPR-C oraz TPR-P, Ministerstwo Finansów dopuszcza składanie przez podmioty powiązane informacji na dotychczas obowiązujących wzorach sprawozdań TPR-C / TPR-P (wersja 4), w przypadku podatników, dla których mija termin na złożenie formularza TPR-C lub TPR-P przed publikacją nowych formularzy. Z uwagi na fakt, że nie zawierają one w strukturze dokumentu odrębnej części dotyczącej oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, celem złożenia oświadczenia, podmioty powiązane mogą zamieścić odpowiednią jego treść w Sekcji F „Dodatkowe informacje” formularza TPR-C / TPR-P.

Należy zaznaczyć, że zasady składania oświadczenia TP opisane w komunikacie Ministerstwa Finansów obowiązują wyłącznie do momentu opublikowania nowego wzoru dokumentu elektronicznego Informacji TPR-C oraz TPR-P.

Podmioty powiązane obowiązane do złożenia oświadczenia o cenach transferowych za rok 2022 mogą już teraz składać przedmiotowe oświadczenie, jeśli mija im termin na złożenie oświadczenia przed publikacją nowych wzorów formularzy TPR-C oraz TPR-P. Do momentu publikacji nowych wersji formularzy TPR-C oraz TPR-P, podmioty powiązane mogą zamieścić odpowiednią treść oświadczenia w Sekcji F „Dodatkowe informacje” dotychczas obowiązującego formularza TPR-C / TPR-P. Po opublikowaniu przez Ministerstwo Finansów nowych wzorów informacji TPR-C i TPR-P, składanie oświadczenia TP będzie dozwolone już wyłącznie na nowych wzorach TPR-C / TPR-P.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ceny transferowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.