fbpx

Treść artykułu

Opublikowany w dniu 21 marca 2019 r. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych przewiduje, że w określonych  sytuacjach – przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi będą mogli korzystać z przepisów dotyczących ochrony konsumenckiej.

Dla kogo ochrona konsumencka w obecnym stanie prawnym?

W obecnym stanie prawnym ochrona konsumencka przysługuje osobom fizycznym dokonującym czynności  prawnych z przedsiębiorcą, pod warunkiem, że czynność ta nie jest związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą tej osoby. Co do zasady, o tym jaka ochrona przysługuje przedsiębiorcy powinna decydować treść czynności prawnej – a mianowicie fakt, czy jest ona bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą tej osoby. W praktyce jednak osoba fizyczna działając w ramach swojej firmy (niezależnie czy czynność prawna dotyczy specjalizacji tej osoby) zawierając umowę z innym przedsiębiorcą jest traktowana jako profesjonalista.

Sprawdź Kancelaria prawna Grant Thornton

Rozszerzenie zakresu ochrony konsumenckiej

Ważny fragment

Zgodnie z projektowanymi przepisanymi, ochrona konsumencka ma przysługiwać osobie fizycznej, będącej przedsiębiorcą, która dokonuje z innym przedsiębiorcą czynności prawnej związanej z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającej dla niej charakteru zawodowego.

Tym samym, przedsiębiorca ma być traktowany jak konsument przy dokonywaniu czynności nieposiadających dla niego charakteru zawodowego – przy czym ocena tego charakteru będzie odbywać się w szczególności przedmiotu działalności gospodarczej wskazanego w CEIDG. W efekcie nowelizacji, przedsiębiorcy dokonujący czynności z zakresu spoza swojej specjalizacji mają otrzymać ochronę przysługującą obecnie nieprofesjonalistom.

Zmiana podyktowana jest chęcią zwiększenia uprawnień przedsiębiorców w sytuacji, gdy ze względu na swój przedmiot działalności nie dysponują oni odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koniecznym do oceny jej przedmiotu. Należy jednak przy tym zwrócić uwagę na fakt, że projektowana zmiana stanowi w istocie jedynie doprecyzowanie dotychczas obowiązujących przepisów i w  dalszym ciągu kwalifikacja „firmowych” czynności może nastręczać wielu trudności.

AUTOR: Maja Jabłońska, Doradca, Zespół Transakcji Kapitałowych

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Kancelaria prawna Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Kancelaria prawna

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane