Aż 39 proc. przedsiębiorstw chce dać pracownikom podwyżki w 2021 r. To prawie dwa razy więcej niż rok wcześniej – wynika z badania Grant Thornton.

 

[Pobierz raport lub przeczytaj poniżej jego streszczenie]

Pandemia nie przeraża polskich pracodawców. Wręcz przeciwnie. Według najnowszej edycji badania prowadzonego przez firmę Grant Thornton, średnie i duże firmy w Polsce zamierzają w przyszłym roku wyjątkowo często podnosić płace swoich pracowników. Prawie dwóch na pięciu szefów dużych i średnich przedsiębiorstw jest przekonanych, że w 2021 r. podniosą wynagrodzenia swoim pracownikom. Sześć i pół razy mniej firm deklaruje obniżkę płac. Wynik netto (pokazuje różnicę między odsetkiem przedsiębiorstw planujących wzrost wynagrodzeń, a odsetkiem tych, które zamierzają ciąć płace w 2021 r.) wynosi 33 pkt proc. To wynik znacznie lepszy niż deklarowany przed rokiem (a dotyczący planów na 2020 r.) – wtedy wyniósł zaledwie 20 pkt proc.

Wykres 1: Jak Pana/Pani zdaniem zmieni się średni poziom wynagrodzeń w Pana/Pani firmie w najbliższych 12 miesiącach?

Publikowany przez nas wskaźnik, obrazujący skłonność firm do zwiększania zarobków pracowników, był w ostatnich latach świetnym prognostykiem rzeczywistych zmian następujących w gospodarce i dobrze korelował z publikowanymi później oficjalnymi danymi GUS o wynagrodzeniach. Jeśli podobnie będzie w 2021 r., możemy spodziewać się skokowego wzrostu dynamiki wynagrodzeń, do 6,5-7 proc. rocznie.

Na pozytywnych przewidywaniach pracodawców odnośnie do poziomu płac kładą się cieniem ich prognozy dotyczące zatrudnienia. Wprawdzie prawie co czwarta przebadana przez Grant Thornton średnia i duża firma planuje w 2021 r. zatrudnić nowych pracowników (24 proc.), jednak aż 17 proc. przewiduje zwolnienia. To najmniej optymistyczne wyniki od 2013 roku.

Monika Smulewicz

Partner, Departament Outsourcingu Grant Thornton

2020 rok przyniósł spore zmiany na polskim rynku pracy. Koronawirus nie zmienił go jednak, czego na początku pandemii obawiało się wielu ekspertów, w rynek pracodawcy. Blisko połowa średnich i dużych firm zamierza podnosić płace, a prawie jedna czwarta planuje zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Najbardziej pozytywna zmiana z punktu widzenia pracowników dotyczy prognozowanych podwyżek. To jednak także poważne wyzwanie dla pracodawców, którzy już dziś przewidują, że rosnące koszty pracy będą dla ich firm jedną z największych barier rozwoju w 2021 roku.

Pobierz raport „Pensje i zatrudnienie plany firm na 2021 rok”

Informacja prasowa

(.docx, Rozmiar: 66,29 KB)

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Podwyżki płac pomimo pandemii

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.