fbpx

Branża meblarska może liczyć na preferencje podatkowe. Katalog ulg podatkowych dla przedsiębiorców zwiększył się od 1 stycznia 2022 r., bowiem do polskiego prawa został wprowadzony szereg zupełnie nowych preferencji, m.in. ulga na ekspansję, ulga na prototyp, czy ulga na robotyzację. Zwiększona została również atrakcyjność szeroko stosowanych ulg w polskich przedsiębiorstwach – na działalność badawczo-rozwojową (tzw. Ulga B+R) oraz IP Box.

Szeroki zakres ulg sprawia, że w praktyce większość firm prowadzących działalność w Polsce – w szczególności w branży meblarskiej – jest uprawniona do obniżenia wysokości swoich zobowiązań podatkowych. Niniejszy artykuł przedstawia potencjalne zastosowanie ulg podatkowych z praktycznymi przykładami dla podatników z branży meblarskiej.

Branża meblarska a ulga B+R

Branża meblarska niewątpliwie może być beneficjentem ulg podatkowych na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim, sam proces produkcji nowych i ulepszonych mebli dla gospodarstw domowych może potencjalnie spełniać definicję działalności badawczo-rozwojowej.

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna:

„Spółka realizuje i będzie realizować w przyszłości wiele projektów, które będą ukierunkowane na opracowanie nowych/ulepszenie istniejących produktów. Dla przykładu można wskazać na:

  1. Projekt polegający na zaprojektowaniu i wprowadzeniu do produkcji nowego systemu mebli umożliwiających pracę w domu, cechujących się nowymi właściwościami takimi jak materiał wykonania, sposób montażu, kształt czy kolor;
  2. Projekt polegający na opracowaniu i wdrożeniu do produkcji nowej linii mebli, które będą mogły być konfigurowane przez klienta w ramach określonych przez Spółkę ram, w zakresie kształtów, kolorów, materiałów.

Co do zasady, działalność B+R w Spółce dotyczyć będzie prac działu Rozwoju, który to dział odpowiada za opracowanie nowych/ulepszonych rozwiązań.

Tworzone prototypy/produkty mają charakter innowacyjny w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa. Tworzone są nowe, innowacyjne rozwiązania w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów bądź ulepszenia już istniejących. Aktywność w ramach Działań jest innowacyjna na skalę prowadzonego przedsiębiorstwa i jego praktyki gospodarczej.”

Organ podatkowy na pytanie dotyczące możliwości skorzystania przez podatnika z ulgi B+R potwierdził prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy:

„Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że działania Spółki, o których mowa we wniosku stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p. Działania te mają bowiem charakter twórczy, a działalność w zakresie opracowywania, tworzenia nowych rozwiązań, które będą oferowane klientom w postaci nowych produktów ma charakter innowacji produktowej i procesowej. Spółka systematycznie prowadzi działania ukierunkowane na wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów bądź ulepszenie już funkcjonujących (będących w sprzedaży), oferowanych klientom rozwiązań. Celem działań Spółki jest również zwiększenie zasobów wiedzy lub wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.”

Więcej na temat ulgi B+R: Czym jest ulga B+R?

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Michał Rodak jest do Twojej dyspozycji.

Branża meblarska a ulga na ekspansję (ulga prowzrostowa)

W przypadku firm z branży meblarskiej, ponoszone są również wydatki związane z promocją, marketingiem, czy też udziałem w targach branżowych. Są to więc wydatki, które firmy z branży meblarskiej i tak ponoszą w toku prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej. Wszystkie te wydatki mogą być odliczone w ramach ulgi na ekspansję do kwoty 1 000 000 zł.

Więcej na temat ulgi na ekspansję: Polski Ład – ulga na ekspansję

Branża meblarska a ulga na robotyzację

Dla producentów mebli, którzy posiadają własne linie produkcyjne, zastosowanie może znaleźć również ulga na robotyzację. Będzie ona właściwa w przypadku nabycia nowych robotów spełniających określone warunki, które są wykorzystywane w procesie produkcji.

Więcej na temat ulgi na robotyzację: Polski Ład – ulga na robotyzację

Branża meblarska a ulga na prototyp

Jeżeli firmy meblarskie podejmują wysiłek ukierunkowany na stworzenie nowych produktów, do których wyprodukowania niezbędne jest nabycie lub wytworzenie nowego środka trwałego, wówczas część wydatków poniesiona na nabycie owych maszyn będzie podlegała odliczeniu w ramach ulgi na prototyp.

Więcej na temat ulgi na prototyp: Polski Ład – ulga na prototyp

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Obecnie obowiązujące ulgi podatkowe pozwalają na zaoszczędzenie wysokiej kwoty podatku i tym samym zyskanie strategicznej przewagi nad konkurencją. Warto natomiast pamiętać, że ulga podatkowa jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Z tego też względu, w przypadku czerpania korzyści z tytułu ulg, należy również pamiętać o spełnieniu wszelkich obowiązków wynikających z ustaw podatkowych. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia specjalistów w tym zakresie.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.