W dniu 15 września zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Wynika z niego, że w przyszłym roku będzie miała miejsce dwukrotna (tak jak w roku 2023) podwyżka płacy minimalnej.

Wynagrodzenie minimalne w 2023 r., a w 2024 r.

Wzrost nastąpi od 1 stycznia 2024 – do kwoty 4.242 , jeżeli chodzi o stawkę miesięczną oraz stawka godzinowa do kwoty 27,70 zł. Od 1 lipca 2024 minimalna stawka miesięczna będzie wynosić 4.300 zł, a stawka godzinowa 28,10 zł.

Wraz z płacą minimalną wzrosną również wysokości innych świadczeń ustalanych na jej podstawie, m.in. dodatku za pracę w porze nocnej, odprawy z tytułu zwolnień grupowych, minimalnej podstawy zasiłku chorobowego czy wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających działalność.”

Przypominamy, że aktualnie płaca minimalna wynosi 3.600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa – 23.50 zł brutto, o czym pisaliśmy także w naszym poprzednim artykule: Płaca minimalna w 2023 r. wzrosła po raz drugi

Jolanta Zarzecka-Sawicka

Partner w Kancelarii Prawnej Grant Thornton

Wraz ze wzrostem pracy minimalnej wcale nie obserwujemy jednoczesnych podwyżek płac na rynku pracy. Coraz bardziej widoczny jest natomiast niepokojący trend coraz większego spłaszczania wynagrodzeń w różnych sektorach gospodarki i coraz głośniej mówią o tym protestujący pracownicy oraz środowiska związane z rynkiem pracy.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Prawo pracy
Dowiedz się więcej

Kto skorzysta na podwyższeniu płacy minimalnej?

Jak oszacowano na stronach rządowych, podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. zostanie objętych około 3,6 mln osób.

Zamieszczamy link do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r.

2024 r. to już kolejny rok, w którym wynagrodzenie minimalne wzrośnie dwukrotnie. Przypominamy, że także w 2023 r. ustalone zostały dwa terminy zmiany wysokości płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej. Jest to skutek wysokości przyjętego do opracowania projektu ustawy budżetowej średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (w wysokości co najmniej 105%).

AUTORKI: Jolanta Zarzecka-Sawicka, radca prawny, Partner i Karolina Karpińska, Junior Associate, Zespół Kancelarii prawnej Grant Thornton 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Prawo pracy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.