Przygotuj się do zmian w przepisach audytowych08.12.2017

Spółki, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, powinny wprowadzić nowe regulacje wymagane Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, aby uniknąć kar administracyjnych.

Kary finansowe nie dotyczą tylko samych spółek, ale także ich organów i osób odpowiedzialnych. Jednostkom zainteresowania publicznego, członkom zarządu lub rady nadzorczej oraz komitetowi audytu grożą kary do wysokości 250 tys. zł w przypadku poszczególnych osób lub do wysokości 10% przychodów netto ze sprzedaży w przypadku kary nałożonej na spółkę. Aby uniknąć tych kar należy m.in. przygotować poniższe dokumenty, których przykłady przygotowaliśmy dla Państwa:

 

Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania →

 

Procedura wyboru firmy audytorskiej →

 

Polityka świadczenia dodatkowych usług →

 

Przy świadczeniu przez firmę audytorską usług dodatkowych koniecznie trzeba pamiętać o definicji badania określonej przez ustawodawcę, gdyż nie jest to definicja zgodna ze standardami międzynarodowymi. Ustawodawca definiuje badanie jako obowiązkowe lub nieobowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego. Tzn. że badanie pakietu konsolidacyjnego, nawet jeśli wykonywane zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej, czy też badanie sprawozdania finansowego innego niż roczne, nie mieści się w definicji badania określonego ustawą. Tym samym podlega np. limitom wynagrodzenia narzuconym ustawą czy też polityce świadczenia przez firmę audytorską usług dodatkowych.

Więcej o szczegółach ustawy w specjalnej edycji Purpurowego Informatora.

Audyt

Zapoznaj się z usługą

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Obowiązek informacyjny i nowe klauzule(...)

Czytaj więcej →

RODO – czego robić nie(...)

Czytaj więcej →

Przekształcenie umów zawartych przed 22(...)

Czytaj więcej →

30 października dowiemy się, co(...)

Czytaj więcej →

Nowe struktury e-Sprawozdań

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami