Prawo spółek

Kontakt

W ramach usługi świadczymy bieżącą obsługę korporacyjną, obsługę procesów restrukturyzacyjnych i przygotowanie i obsługę procesu fuzji i przejęć

Bieżąca obsługa korporacyjna

 • zakładanie spółek handlowych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, wsparcie w wyborze optymalnej z prawnego i podatkowego punktu widzenia formy prawnej prowadzenia działalności w Polsce
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed sądem rejestrowym i urzędami
 • tworzenie i opiniowanie dokumentów korporacyjnych, w szczególności umów, statutów i regulaminów organów spółek
 • obsługa prawna spółek handlowych i ich organów, przygotowywanie uchwał organów spółek, wsparcie w przeprowadzaniu zgromadzeń wspólników, doradztwo w zakresie prawnohandlowych aspektów bieżącego funkcjonowania spółek
 • wsparcie w przeprowadzaniu zmian umów spółek, podwyższeń kapitału zakładowego i aportów

Obsługa procesów restrukturyzacyjnych, w tym wdrażanie struktur i rozwiązań będących przedmiotem optymalizacji podatkowej

 • połączenia spółek
 • przekształcenia spółek
 • podziały spółek
 • wnoszenie wkładów rzeczowych (w tym aporty przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw, udziałów, akcji)
 • likwidacja spółek, oddziałów
 • zbycie udziałów lub akcji
 • zmiany struktur właścicielskich

Fuzje i przejęcia

 • udział w negocjacjach
 • opracowanie i opiniowanie dokumentów związanych z procesem (umowy o zachowaniu poufności, listy intencyjne, porozumienia, umowy inwestycyjne, umowy wspólników i inne umowy towarzyszące)
 • wsparcie w kwestiach związanych z koncentracją przedsiębiorstw i postępowaniem przed UOKiK
 • przygotowanie i opiniowanie dokumentów korporacyjnych

Zakres usług:

najnowsze publikacje

Przedsiębiorco, czy odpowiednio chronisz tajemnicę swej firmy?

Czytaj więcej →

Kolejne zmiany w zakresie sporządzania i składania sprawozdań finansowych od 1. października 2018 r.

Czytaj więcej →

Złożenie sprawozdania finansowego
za 2017 r.

za 2017 r."> Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Kancelaria prawna

Doradztwo prawne
przy pozyskiwaniu kapitału

Doradztwo prawne
w zakresie prawa pracy

Fuzje i Przejęcia

Skontaktuj się z nami