22% średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce liczy się z tym, że w perspektywie najbliższych dwóch lat będzie zmuszonych do ogłoszenia upadłości – wynika z badania przeprowadzonego dla Grant Thornton i kancelarii Filipiak Babicz Legal sp.k.

[Pobierz raport lub przeczytaj poniżej jego streszczenie]

Pandemia, wojna w Ukrainie i skokowy wzrost kosztów sprawiają, że coraz więcej przedsiębiorstw traci płynność. Jak wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w 2022 roku liczba niewypłacalnych spółek (ogłaszających upadłość lub zmuszonych do przeprowadzenia formalnej restrukturyzacji) wzrosła do rekordowych 2739, czyli o 21% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Hubert Zieliński

Doradca restrukturyzacyjny, Filipiak Babicz Legal sp.k.

Ostatnie lata wyraźnie nadwyrężyły finanse działających w Polsce przedsiębiorców. Pandemia COVID 19, wielomiesięczny lockdown , wysoka inflacja i podwyżki stóp procentowych doprowadziły do długotrwałego zmniejszenia stopnia rentowności przedsiębiorstw, niejednokrotnie prowadząc do problemów z terminowym regulowaniem bieżących zobowiązań. Nasza praktyka oraz statystyki pokazują, że wśród przedsiębiorców stopniowo wzrasta zainteresowanie postępowaniami restrukturyzacyjnymi i coraz częściej dążą oni do zawarcia układu z wierzycielami. Aby jednak skutecznie uratować przedsiębiorstwo przed upadłością, odpowiednie działania muszą zostać podjęte na wczesnym etapie problemów z płynnością.

Ryzyko upadłości w gospodarce znacząco rośnie. Przedsiębiorstwo może popaść w kłopoty finansowe nie tylko z powodów rynkowych (np. słabego popytu), lecz także stać się ofiarą zatoru płatniczego – czyli jedną z wielu wywracających się kostek domina – mimo że samo ma relatywnie zdrowe fundamenty. To oznacza, że zarządy firm powinny obecnie szczególną uwagę przykładać do ryzyka związanego z płynnością jego monitorowaniem, a także budowaniem systemu reagowania na ewentualne problemy, m.in. od strony formalno-prawnej.

Dlatego eksperci Kancelarii Prawnej firmy Grant Thornton oraz specjalizującej się w doradztwie restrukturyzacyjnym kancelarii Filipiak Babicz Legal sp.k., postanowili sprawdzić, w jakim stopniu członkowie zarządów firm w Polsce obawiają się ewentualnej upadłości oraz jaką mają wiedzę prawną w tym zakresie.

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny, Kancelaria Prawna, Grant Thornton

Wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Biostat świadczą o stosunkowo niskiej świadomości członków zarządów spółek w zakresie regulacji prawa upadłościowego. Zaskakuje fakt, iż co czwarty członek zarządu średnich i dużych firm nie wie, że niezłożenie w terminie wniosku upadłościowego skutkować może ich osobistą odpowiedzialnością. Przepisy w tej materii obowiązują bowiem od wielu lat, a praktyka pokazuje, że wierzyciele (prywatni i publiczni) często w przypadku niemożności uzyskania środków od niewypłacalnego podmiotu, kierują swoje roszczenia właśnie do członków zarządów.

RAPORT Upadłości i restrukturyzacje

Wyniki badania wśród zarządów średnich i dużych firm w Polsce na temat ryzyka i skutków upadłości

Pobierz raport

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.