W dniu 30 czerwca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał rozporządzenie wprowadzające istotne zmiany w JPK – Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (poz. 1179).

Rozporządzenie ma zastosowanie już do rozliczeń za lipiec 2021 roku. Kluczowe zmiany wynikające z Rozporządzenia zostały przedstawione w naszym ostatnim artykule Nowy projekt rozporządzenia w sprawie JPK

Ważny fragment

Najważniejszą zmianą jest rezygnacja ze stosowania oznaczeń MPP!

Zwracamy również uwagę, że w związku ze zwiększoną liczbą obowiązków związanych z nową strukturą JPK oraz coraz częstszymi wezwaniami do przekazania struktur JPK na żądanie, warto rozważyć uporządkowanie wewnętrznego procesu tworzenia, korygowania oraz wysyłki JPK. Wszystko po to, aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędu, udowodnić przed organem podatkowym należytą staranność w zakresie przygotowywania JPK oraz wywiązać się ze wszystkich obowiązków związanych z raportowaniem JPK. Dobrym rozwiązaniem na uporządkowanie wewnętrznych procesów związanych z raportowaniem JPK jest wdrożenie wewnętrznej Procedury JPK. O tym, dlaczego warto posiadać taką procedurę, piszemy w naszym artykule: Procedura JPK – dlaczego warto ją mieć?

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Jednolity Plik Kontrolny (LPK)
Dowiedz się więcej

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Łukasz Kacprzyk

Senior Konsultant, Doradca podatkowy

Skontaktuj się

Łukasz Kacprzyk

Senior Konsultant, Doradca podatkowy

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.