fbpx

GrantThornton

Reflektor Podatkowy – automatyczna i masowa weryfikacja kontrahentów

Treść artykułu

Reflektor Podatkowy Grant Thornton jest narzędziem służącym do masowej i automatycznej weryfikacja kontrahentów przy wykorzystaniu dostępu do API Białej Listy.

Automatyczna i masowa weryfikacja narzędziem Reflektor Podatkowy jest korzystna dla wszystkich podatników, w szczególności średnich i dużych przedsiębiorców, którzy wykonują wiele transakcji.

Ponadto, dokonujemy weryfikacji narzędzi stworzonych do korzystania z Białej Listy VAT stworzonych przez Klienta.

Dlaczego weryfikacja danych VAT Klientów jest teraz tak ważna?

1 września 2019 r. Ministerstwo Finansów dało dostęp do tzw. Białej Listy podatników VAT. Weryfikacja danych kontrahenta w Białej Liście VAT pozwoli firmom:

  • wykazać, że dochowały należytej staranności,
  • zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodów (przy założeniu spełnienia innych przesłanej – od 1 stycznia 2020 r.),
  • uniknąć solidarnej odpowiedzialności za zaległości wystawcy faktury w części dotyczącej podatku VAT, który wynika z tej niezweryfikowanej płatności (od 1 stycznia 2020 r).

Obok wyszukiwarki internetowej Białej Listy, Ministerstwo Finansów udostępniło także usługę internetowej (API) Białej Listy. W odróżnieniu od wyszukiwarki, usługa internetowa umożliwia masową weryfikację numerów NIP oraz numerów rachunków kontrahentów.

Ważny fragment

Naszym zdaniem, główną zaletą korzystania z masowej i zautomatyzowanej weryfikacji kontrahentów za pomocą Białej Listy VAT jest możliwość weryfikacji każdego kontrahenta.

Dzięki temu nie trzeba się zastanawiać, czy dana transakcja faktycznie spełnia przesłanki obowiązkowego wykonania weryfikacji – przykładowo, nie trzeba będzie też monitorować, w którym momencie dana transakcja przekracza próg 15 tys. PLN (to może być jedna z przesłanek obowiązkowej weryfikacji).

Usługa automatycznej i masowej weryfikacji kontrahentów  jest świadczona w poniższych krokach:

  • tworzymy procedurę korzystania z weryfikacji,
  • wyodrębniamy dane potrzebne do weryfikacji,
  • konfigurujemy Reflektor Podatkowy do potrzeb klienta,
  • Reflektor Podatkowy generuje raporty zawierające potwierdzenia wygenerowane przez Białą Listę VAT.

Nasze narzędzie do weryfikacji danych Klientów można dopasować do charakterystyki organizacji i wielkości obrotu.

Usługę świadczymy w następujących wariantach:

  • Weryfikacja na życzenie za pośrednictwem Portalu Klienta,
  • Weryfikacja na życzenie na podstawie danych dostarczanych bezpośrednio z systemu finansowo – księgowego Klienta.

Dodatkowo świadczymy także usługę doradztwa podatkowego w zakresie szczegółowej interpretacji otrzymanych potwierdzeń.

Więcej o naszym doświadczeniu związanych z Białą Listą

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane