Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna jako niezależne narzędzia wspierajace realizację celów przedsiębiorstwa18.01.2013

Zarówno system kontroli wewnętrznej jak i audyt wewnętrzny są elementami składającymi się na ład korporacyjny (governance), a więc na sposób, w jaki organizacja jest zarządzana. Jednocześnie trudno ocenić, który ze wspomnianych instrumentów ładu korporacyjnego jest bardziej istotny dla realizacji celów spółki. Raczej należałoby stwierdzić, że oba są niezbędne i komplementarne wobec siebie.
Najprościej różnicę pomiędzy kontrolą a audytem można przedstawić w sposób następujący.
Kontrola jest to porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, natomiast audyt jest to ocena czy stan faktyczny jest odpowiedni dla zapewnienia realizacji celów wraz ze wskazaniem kierunków niezbędnych zmian.

Wzajemną relację pomiędzy kontrolą wewnętrzną a audytem wewnętrznym trafnie oddają definicje opracowane przez Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA1:

Kontrola wewnętrzna polega na podejmowaniu przez kierownictwo wszelkich czynności zwiększających prawdopodobieństwo osiągnięcia ustalonych celów. Pojęcie systemu kontroli oznacza zintegrowany zbiór elementów i czynności kontrolnych wykorzystywanych przez organizację do realizacji jej celów.

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną, obiektywnie zapewniającą i doradczą, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Pomaga on organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i doskonalenia skuteczności zarządzania ryzykiem, kontroli i governance.

Audyt wewnętrzny

Zapoznaj się z usługą

 

W związku z powyższym audyt wewnętrzny powinniśmy traktować jako narzędzie, które po pierwsze ma zapewnić doskonalenie kontroli wewnętrznej funkcjonującej w spółce. Po drugie obszar kontroli wewnętrznej jest tylko jednym z obszarów, w których działa audyt wewnętrzny.

Dodatkowo, w świetle przytoczonej definicji, warto podkreślić rolę doradczą audytu. Służby audytu wewnętrznego mogą być wykorzystywane nie tylko do oceny przyjętych rozwiązań, ale również jako eksperci, którzy (przy zachowaniu odpowiednich założeń gwarantujących niezależność) mogą doradzać w jakim zakresie i w jaki sposób wprowadzić niezbędne zmiany w zarządzaniu ryzykiem, kontroli i governance.

W poniższej tabeli podsumowano różnice oraz relacje jakie zachodzą pomiędzy audytem wewnętrznym a kontrolą wewnętrzną:

 

tabela

1. www.theiia.org

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Sądy przychylne podatnikom! Coraz większe(...)

Czytaj więcej →

Wzór uproszczonego sprawozdania CIT/TP

Czytaj więcej →

Nalewki alkoholowe – jak uniknąć(...)

Czytaj więcej →

W jakim stopniu rozpoznawalna marka,(...)

Czytaj więcej →

Korzyści z due diligence

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami