8 czerwca obchodzony był dzień informatyka. Warto z tej okazji przypomnieć o ulgach podatkowych, z których może korzystać branża IT.

Podatki w branży IT

Firmy działające w branży IT, ze względu na twórczy charakter realizowanych przez nie projektów, wpisują się przede wszystkim w podatkowe ulgi na innowacje. Poza ulgami przewidzianymi dla podatników, istnieje również preferencja dla pracowników. Co ważne, niektóre z ulg nie wykluczają się i można z nich korzystać w tym samym roku podatkowym.

Podatkowe rozwiązania przewidziane dla branży IT:

Ulga B+R dla branży IT

Ulga na działalność badawczo-rozwojową jest zaliczana do kategorii ulg kosztowych, co oznacza, że dotyczy specyficznego sposobu rozliczania kosztów prowadzenia określonego typu działalności.

Ważny fragment

Ulga B+R przeznaczona jest dla specjalistów i przedsiębiorców prowadzących prace rozwojowe lub prace badawcze, ponoszących wydatki zaliczane do kategorii kosztów kwalifikowanych.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Michał Rodak jest do Twojej dyspozycji.

Czytaj więcej: Działalność badawczo-rozwojowa w 2019 roku – definicja ustawowa i przykłady

Katalog kosztów kwalifikowanych zawarty został przez ustawodawcę w ustawach o podatkach dochodowych. Ponoszenie kosztów kwalifikowanych w związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową pozwala na ich podwójne odliczenie: raz jako kosztów uzyskania przychodów (na bieżąco) oraz drugi raz jako kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R (po zakończeniu roku).

Działalność polegająca na tworzeniu nowych programów komputerowych, co do zasady, spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, co potwierdzają interpretacje indywidualne wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Właśnie z tych względów warto, aby podatnicy działający w branży IT zweryfikowali swoje prawo do skorzystania z tej ulgi.

Szczegółowe warunki korzystania z ulgi B+R zostały przez nas opisane w cyklu artykułów „12 Przykazań ulgi B+R”.

Ulga IP Box dla branży IT

W odróżnieniu do powyżej opisanej preferencji, ulga IP Box jest ulgą przychodową, która przewiduje możliwość opodatkowania dochodów osiąganych ze sprzedaży wytworzonych bądź ulepszonych tzw. „kwalifikowanych praw własności intelektualnej” preferencyjną stawką podatkową w wysokości 5%.

Szczegółowe warunki korzystania z ulgi IP Box zostały przez nas opisane w cyklu artykułów „12 Przykazań ulgi IP Box”.

Jednym z kwalifikowanych praw własności intelektualnej jest:

autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Tym samym, uzyskiwanie dochodów z autorskich praw do programu komputerowego (z zachowaniem pozostałych warunków ulgi IP Box) pozwala na zastosowanie niższej stawki opodatkowania w wysokości 5%. Ulga IP Box jest dedykowana zarówno podatnikom CIT jak również podatnikom PIT prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze.

50% koszty uzyskania przychodów dla branży IT

Dla określonej grupy podatników ustawodawca przewidział preferencyjne koszty uzyskania przychodów (KUP) wynoszące aż 50% przychodu. Do tej grupy należą m.in. twórcy, a więc podatnicy, którzy w ramach np. stosunku pracy, wytwarzają programy komputerowe, do których następnie przenoszą prawa autorskie na swojego pracodawcę. W takiej sytuacji, w dużym uproszczeniu, opodatkowaniu będzie podlegało 50% przychodu, ponieważ drugie 50% będzie stanowiło KUP.

Możliwość zastosowania przedmiotowej preferencji uzależniona jest m.in. od spełnienia przesłanek:

  • prowadzenia działalności twórczej lub działalności badawczo-rozwojowej lub produkcji audialnej i audiowizualnej,
  • wystąpienia przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania;
  • osiągnięcia przychodu w postaci wynagrodzenia autorskiego/wykonawczego na skutek korzystania z praw autorskich lub pokrewnych bądź rozporządzania tymi prawami.

Powyższe warunki pokrywają się ze specyfiką działalności w branży IT, co może pozwolić na efektywne obniżenie opodatkowania poprzez zastosowanie 50% KUP.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W tej formie opodatkowania przedsiębiorca płaci podatek od przychodu, zatem dla wysokości podatku bez znaczenia pozostają koszty ponoszone do prowadzenia działalności gospodarczej. To ciekawe rozwiązanie zwłaszcza dla programistów, którzy co do zasady nie ponoszą wysokich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, o ile oczywiście nie zatrudniają pracowników.

W zależności od rodzaju świadczonych usług, informatycy/programiści mogą korzystać z ryczałtu w wysokości 8,5 %, 15% czy też 17%. Najczęściej stawka ta wynosi 15%. Co ważne, Ministerstwo Finansów zapowiedziało obniżenie tej stawki do 12%.

Podsumowując, w polskim systemie podatkowym przewidziano kilka bardzo korzystnych preferencji podatkowych, które w dużej mierze odpowiadają specyfice branży IT. Preferencje dotyczą bowiem pracy twórczej, a niekiedy odnoszą się stricte do autorskich praw do programów komputerowych. Przy spełnieniu wszystkich niezbędnych warunków, zastosowanie ulg podatkowych może pomóc w pozyskaniu funduszy na nowe projekty innowacyjne.

WSPÓŁAUTOR: Joanna Krajnik, Konsultant podatkowy, Bieżące doradztwo podatkowe, Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.