Termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) dla podatników kończących rok podatkowy 31 grudnia 2022 r. oficjalnie mija z końcem stycznia 2024 roku. 21 grudnia 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało z kolei długo wyczekiwany Informator TPR.

Terminy na TPR za 2022 r.

Dnia 27 listopada zostało ogłoszone rozporządzenie w tej sprawie, w którym czytamy:

„Przedłuża się do dnia 31 stycznia 2024 r. termin do złożenia informacji o cenach transferowych […] w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 30 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r."

Jest to niespodzianka, bowiem projekt rozporządzenia zakładał przedłużenie terminu na złożenie TPR:

  • do dnia 29 lutego 2024 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r.;
  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.,

a więc dotyczyło również tych podatników, których rok podatkowy był inny niż rok kalendarzowy. Projekt rozporządzenia zakładał również przedłużenie o 3 miesiące, a finalnie skończyło się na 2 miesiącach.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu Ceny transferowe
Dowiedz się więcej

Przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych TPR jest już zatem pewne. Podatnicy ostatecznie mają mniej czasu niż finalnie zakładali po publikacji projektu Nie warto jednak zwlekać ze złożeniem formularza TPR, ponieważ pierwsze testy pokazały, że formularz webowy posiada błędy techniczne, a dodatkowo składanie formularzy na ostatnią chwilę może zwyczajnie przeciążyć systemy informatyczne. Przed Świętami Bożego Narodzenia występowały również problemy z działaniem samej aplikacji webowej, co uniemożliwiało składanie formularzy przez kilka dni.

Informator TPR za 2022 r.

W ramach świątecznego prezentu MF opublikowało długo wyczekiwany Informator TPR, czyli praktyczną instrukcję dotyczącą raportowania TPR. W dotychczasowych wydaniach Informatora nierzadko pojawiały się istotne kwestie dotyczące praktycznych aspektów raportowania poszczególnych transakcji, które nie zawsze wynikały wprost z przepisów.

W najnowszym (czwartym) wydaniu Informatora TPR zostały opisane m.in. zasady technicznego złożenia i podpisywania formularzy TPR, które za 2022 r. różnią się od tych dotyczących lat poprzednich, zasady wykazywania korekt cen transferowych, które we wcześniejszych wydaniach Informatora TPR nie były tak szeroko komentowane, a także zasady dotyczące kilku innych zagadnień, które pierwszy raz pojawiają się w formularzu TPR np. wpływ korekty porównywalności na zmianę wyniku analizy cen transferowych. Dużo miejsca poświęcono kwestiom ustalenia wartości dla transakcji finansowych.

W ostatnim czasie szczególnie istotne z perspektywy podatników były kwestie podpisywania formularzy oraz składania za pomocą aplikacji webowej. W najnowszej wersji Informatora TPR MF potwierdza, że:

„Informacja TPR jest składana elektronicznie poprzez system e-Deklaracje, który nie dopuszcza tzw. wielopodpisu – może ją podpisać wyłącznie jedna osoba (art. 3b § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej)”.

Oznacza to, że formularz TPR w przypadku organu wieloosobowego podpisuje wyłącznie jedna z osób wchodzących w skład tego organu. W celu podpisania Informacji TPR członek zarządu musi posiadać pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

MF potwierdziło, że TPR można podpisać z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest certyfikowany przez podmiot wyznaczony przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej (“zagraniczny” podpis kwalifikowany), jednakże certyfikat tego podpisu musi zawierać identyfikator PESEL lub NIP osoby podpisującej. Żeby podpisać Informację TPR, nie trzeba przesyłać do organu podatkowego pełnomocnictwa szczególnego PPS-1. Zgodnie z Informatorem TPR, wyznaczenie osoby do podpisywania formularza TPR ma charakter niesformalizowany. Sam fakt złożenia informacji przez osobę wchodzącą w skład organu wieloosobowego, co do zasady, przesądzać będzie o tym, że była ona uprawniona do złożenia Informacji TPR, chyba że jednostka przedstawi dowód wskazujący na wyznaczenie innej osoby.

Więcej: TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi, wydanie czwarte, grudzień 2023, MF

Dowiedz się więcej o obowiązkach w zakresie cen transferowych:

  1. Ceny transferowe: bieżące regulacje w pigułce [KOMPENDIUM]
  2. Dokumentacja cen transferowych za 2022 r. – podsumowanie obowiązków
  3. Fundamentalne zmiany w formularzach TPR za 2022 r.
  4. Analiza cen transferowych – skutki i wyzwania dla podatników
  5. Analiza zgodności – narzędzie obrony rynkowości warunków transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi
  6. Benchmark w cenach transferowych – 5 kluczowych kwestii
  7. Oświadczenie cen transferowych za 2022 – terminy, zmiany
  8. Oświadczenie o cenach transferowych za rok 2022 – komunikat MF

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ceny transferowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.