fbpx

Podwyżki płac, podatki, składki, procedury, zmienne prawo, koncesje, wysokie ceny energii, brak rąk do pracy, strach o przyszłość… Polscy przedsiębiorcy mają wiele kul u nóg – wynika z raportu “Bariery w biznesie. Edycja 2019”.

Aby gospodarka mogła się rozwijać, muszą przede wszystkim rozwijać się działające w Polsce przedsiębiorstwa. To, jak szybko rosną, zależy w dużej mierze od tego, jakie przeszkody napotykają na swojej drodze. Często to właśnie bariery w prowadzeniu biznesu w większym stopniu determinują rozwój danej firmy, niż ewentualne napotykanie przez nią okazje biznesowe.

Właśnie dlatego od 2019 roku Grant Thornton rozpoczął cykl monitorowania barier ograniczających rozwój biznesu. Spytaliśmy średnie i duże firmy (10 tys. podmiotów, w tym 200 z Polski) w 33 najważniejszych gospodarkach świata o osiem – naszym zdaniem najważniejszych – czynników, które mogą ograniczać rozwój firm.

Okazuje się, że aktualnie najważniejszą barierą dla polskich firm są koszty pracy – aż 68 proc. ankietowanych w naszym kraju przedsiębiorstw twierdzi, że jest to „silna” bądź „bardzo silna” przeszkoda w rozwoju. Tylko w Korei Południowej jest to większy problem niż w Polsce. Nie chodzi prawdopodobnie o aktualny nominalny koszt wynagrodzeń pracowników (bo jest on niższy niż w większości innych badanych Państw), ale raczej o to, jak szybko te koszty w Polsce rosną (o 20,4 proc. w 5 lat) oraz jak duża ich część to pozapłacowe koszty pracy, np. podatki i obowiązkowe składki.

Wykres: Odsetek średnich i dużych firm w Polsce, które wskazały dany czynnik jako „silną” bądź „bardzo silną” barierę w rozwoju

Jak Polska wypadała w tym zestawieniu na tle wszystkich 33 krajów? Niestety, raczej negatywnie. Jeśli wyciągnąć średnią arytmetyczną ze wszystkich ośmiu badanych obszarów, okazuje się, że w Polsce aż 55 proc. średnich i dużych firm deklaruje, że bariery te „silnie” bądź „bardzo silnie” przeszkadzają im w rozwoju. To jeden z najwyższych odsetków ze wszystkich 33 przebadanych krajów.

POBIERZ PEŁNY RAPORT

Informacja prasowa

(.docx, Rozmiar: 179,13 KB)

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Koszty pracy największą barierą w rozwoju firm

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.