fbpx

Treść artykułu

Remedium na skutki epidemii, które ujawniły się w postaci nieefektywnych procesów, chaosu zarządczego, braku odpowiedzialności za operacje i zadania, konieczności angażowania dużej liczby zasobów ludzkich i finansowych, ale także w postaci zastosowania nowych metod organizacji pracy, jest przebudowa i optymalizacja procesów.

Dynamika rozwoju sytuacji związanej z koronawirusem skłania zarządzających do refleksji nad każdym obszarem funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Kluczowe jest zastosowanie podejścia holistycznego i zaplanowanie działań optymalizujących dla organizacji jako całości, które przełożą się na:

 • utrzymanie efektywności realizowanych w firmie procesów na dotychczasowymi lub lepszym poziomie
 • poprawę skuteczności zarządzania
 • eliminację czynności powtarzalnych i zbędnych
 • zastosowanie informatycznych możliwości wsparcia realizacji procesów
 • obniżkę kosztów.

Optymalizacja procesów. Od czego zacząć?

Etap 1 – AUDYT

Przeprowadzimy analizę o charakterze organizacyjno-procesowym bieżącej sytuacji w organizacji w zakresie:

 • ustalenia przebiegu kluczowych procesów
 • sprawności struktury organizacyjnej
 • kluczowych kompetencji dla rozwoju firmy
 • efektywności komunikacji
 • jednoznaczności podejmowania decyzji, ponoszenia odpowiedzialności
 • możliwości automatyzacji pracy

mając na względzie identyfikację niesprawności i dysfunkcji, możliwości zmniejszenia nakładu pracy i zaangażowanych zasobów, poprawę bezpieczeństwa i ciągłości.

Etap 2 – REKOMENDACJE

Sporządzimy wykaz rozwiązań w obszarze procesowo-zarządczym, najbardziej racjonalnych z punktu widzenia potrzeb firmy oraz przygotujemy listę szybkich usprawnień („quick wins”) możliwych do wdrożenia „od ręki oraz tych, których wdrożenie wymaga czasu.

Nasze rozwiązania będą miały na celu obniżkę kosztów, budowanie synergii pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonowania firmy, wyznaczanie sprawnych standardów zarządzania, kreowanie rzeczywistej wartości dodanej i polepszenie komunikacji w firmie.

Etap 3 – ASYSTA WDROŻENIOWA + MONITOROWANIE

Przygotujemy Państwa pracowników do implementacji zaproponowanych rozwiązań, a jednocześnie będziemy pełnić rolę koordynatora i weryfikatora wdrażanych usprawnień.
Wdrożenie kompleksowych działań optymalizujących zapewni firmom dotkniętym kryzysem ciągłość funkcjonowania przy jednoczesnej redukcji czasu, kosztów i zasobów oraz minimalizacji ryzyk.

Świadcząc usługi w zakresie poprawy efektywności działania przez optymalizację procesów korzystamy z szerokiej wiedzy naszych ekspertów z zakresu zarządzania procesowego, audytów i optymalizacji struktur organizacyjnych i poprawy efektywności zarządzania.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

W razie pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Inne artykuły z kategorii: Koronawirus – usługi pomocowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane