fbpx

Treść artykułu

Celem naszych działań jest wzmocnienia odporności organizacji na zakłócenia i ryzyka spowodowane pandemią SARS-CoV-2 oraz zapewnienie ciągłości procesów zarządczych i minimalizowanie chaosu organizacyjnego.

Działanie polega na szybkim ustaleniu kluczowych dla firmy elementów struktury organizacyjnej, zweryfikowaniu ryzyka przerwania ciągłości realizowanych procesów i zadań, a także zatrzymaniu/wydłużeniu procesów decyzyjnych. Ryzyko dłuższej nieobecności kluczowych osób, praca zdalna, konieczność szybkich działań, częste zmiany dotychczasowych sposobów działania wymagają jasnych reguł przekazywania zadań i uprawnień do ich realizacji, raportowania o postępach prac czy ryzykach w ich zrealizowaniu. Potrzebne są też jasne reguły komunikacji dla podtrzymania poczucia bezpieczeństwa i wysokiego zaangażowania pracowników.

System organizacyjno-zarządczy musi być sprawy i zdolny do realizacji zadań bieżących, identyfikowania dodatkowych zagrożeń i zarządzania nimi w sposób kryzysowy, jak i wychwytywania szans, które daje turbulentne otoczenie. W szybkim tempie należy zapewnić gotowość do skorzystania z Tarczy Antykryzysowej, pakietu wsparcia dla przedsiębiorstw oraz innych dostępnych środków wsparcia biznesu.

Wzmacnianie ciągłości procesów zarządczych realizujemy poprzez:

  • Ustalenie kluczowych stanowisk decyzyjnych i operacyjnych w organizacji, zadania bieżące, kluczowe projekty, podejmowane decyzje, kluczowe kontakty,
  • Opracowanie mapy sukcesji między-stanowiskowej dla zapewnienia ciągłości zarządzania
  • Budowę mechanizmów koordynacji pracy w firmie, pracy zdalnej
  • Stworzenie wzorów protokołów przekazujących
  • Przygotowanie zasady komunikacji

Proponowane przez nas działania są szybką usystematyzowaną propozycją nakierowaną na niwelowanie skutków materializujących się oraz potencjalnych ryzyk. Jesteśmy przygotowani, aby współpracę z Państwem realizować w pełni on-line.

Rezultatem usługi jest prosty i zrozumiały system działania i podległości służbowej, który wspomaga kadrę zarządzającą w przypadku wystąpienia luki w systemie decyzyjnym.

W realizacji usługi Wzmocnienie odporności procesów zarządczych korzystamy z szerokiej wiedzy naszych ekspertów z zakresu zarządzania procesowego, audytów i optymalizacji struktur organizacyjnych i poprawy efektywności zarządzania.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

W razie pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Inne artykuły z kategorii: Koronawirus – usługi pomocowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane