Doradztwo podatkowe

Nowa struktura JPK_VAT (3) – o co tyle hałasu? 17.10.2017

Na stronie MF została opublikowana nowa struktura dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT(3), która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2018 roku. Wielka szkoda, że resort finansów podczas(...)
Czytaj więcej →
Doradztwo podatkowe

Otrzymanie z opóźnieniem faktury z tytułu importu usług nie powinno skutkować koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę 16.10.2017

Do końca 2016 r. podatnicy rozliczający VAT należny z tytułu WNT i importu usług mogli odliczyć podatek naliczony w tym samym okresie rozliczeniowym, o ile podatek należny został wykazany(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Czy biegły rewident jest „insiderem”? Audytor na liście osób mających dostęp do informacji poufnych 16.10.2017

W lipcu 2016 roku tzw. Rozporządzenie MAR wprowadziło obowiązek sporządzania listy osób mających dostęp do informacji poufnych, czyli tzw. insiderów, przez spółki giełdowe, spółki notowane w systemie NewConnect  oraz(...)
Czytaj więcej →
Doradztwo podatkowe, Wyroki i interpretacje

Tygodniowy przegląd podatkowy nr 54 11.10.2017

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.
Czytaj więcej →
Doradztwo podatkowe

Członek zarządu nie może być podatnikiem VAT. Nowa interpretacja ogólna 10.10.2017

Członkowie zarządów zastanawiający się, czy mogą prowadzić działalność gospodarczą, a ich usługi są opodatkowane VAT, doczekali się stanowiska fiskusa. Minister właściwy do spraw finansów publicznych postanowił wydać interpretację ogólną,(...)
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Pociąg do funduszy – konkurs „BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej” 06.10.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A ogłosili nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu(...)
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Sieć otwartych innowacji w Programie Inteligentny Rozwój – pilotażowy konkurs na granty dla MŚP 06.10.2017

W pierwszej połowie października rusza pilotażowy konkurs na granty dla MŚP na pokrycie kosztów transferu technologii w obszarze innowacji produktowej lub procesowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,(...)
Czytaj więcej →
Doradztwo podatkowe

Kto jest zobowiązany do zmiany urzędu skarbowego od stycznia 2018 r.? 05.10.2017

1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie regulujące zasady przejścia lub niepodlegania pod wyspecjalizowane, czyli duże urzędy skarbowe.
Czytaj więcej →
Pokaż więcej

Najnowsze komentarze

Postrzeganie firm rodzinnych w Polsce bardzo się w ostatnich latach zmieniło. Coraz więcej osób uświadamia sobie, że biznes rodzinny i w ogóle biznes prywatny, to kluczowy element naszej gospodarki oraz że firma rodzinna to firma godna zaufania, gdzie miernikiem sukcesu jest nie bieżący zysk, ale trwałość na pokolenia.

 

Dariusz Bednarski Partner Zarządzający w Grant Thornton, Lider Zespołu Doradztwa dla firm rodzinnych

Informacja o tym, że produkcja prawa w Polsce w końcu wyhamowała, to dobra wiadomość dla gospodarki. W niespełna trzyletniej historii badania odnotowaliśmy już podobną sytuacje w ujęciu kwartalnym. Okazało się jednak, że wtedy był to tylko krótki wyjątek od reguły. Obawiam się, że podobnie będzie tym razem, bo niestety nic nie wskazuje, aby omawiany spadek był efektem systemowego ograniczania regulacji.

 

Tomasz Wróblewski Partner Zarządzający w Grant Thornton

Przed rokiem, kiedy dyrektorzy finansowi po kilku latach dużego optymizmu po raz pierwszy zaczęli patrzeć na kolejne miesiące w mniej różowych barwach, trudno było się dziwić takim nastrojom – przewidywano spadek dynamiki wzrostu gospodarczego, Brexit wywołał falę wątpliwości co do przyszłości UE, a firmom coraz trudniej było pozyskać wykwalifikowanych pracowników. Jednak tegoroczne wyniki badania pokazują, że pesymistyczny scenariusz w ubiegłym roku nie spełnił się i polskie przedsiębiorstwa osiągnęły dobre wyniki. Niemniej wśród dyrektorów finansowych widoczna jest duża rozwaga co do kolejnych kroków i wydaje się, że starają się przygotować swoje firmy na różne ewentualności

 

Przemysław Polaczek Partner Zarządzający w Grant Thornton

Eksperci Grant Thornton na Twitter

Skontaktuj się z nami