fbpx

Treść artykułu

Tradycyjnie już, w nocy, odbyło się sejmowe głosowanie nad poprawkami zgłoszonymi przez Senat do ustawy COVID-owskiej. Oto co postanowiono.

Przyjęte rozwiązania regulują m.in. uprawnienie Agencji Rozwoju Przemysłu do przedstawienia przedsiębiorcom instrumentów finansowych wspierających bieżącą płynność finansową, w tym m.in. udzielanie pożyczek umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania firm z 15-miesięczną karencją w spłacie.

Co ważne, zwiększono również dostępność pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników.

Poszerzono wyczekiwany zakres przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznego zwolnienia ze składek ZUS o firmy zatrudniające do 49 osób. W konsekwencji firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą mogły – na wniosek – zostać zwolnione z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek.

Pozostałe poprawki do Tarczy 2.0 przewidują m.in.:

 • wypłatę świadczenia postojowego dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, nie więcej niż trzy razy;
 • możliwość objęcia pomocą, wsparciem z Tarczy Antykryzysowej, tych przedsiębiorstw, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia 2020 roku;
 • zwolnienie ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych, bez względu na wysokość przychodu;
 • wprowadzenie przepisów umożliwiających uruchomienie tzw. tarczy finansowej, pozwalających np. Polskiemu Funduszowi Rozwoju emitować obligacje;
 • przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności składkowych nie są przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych; przychodem nie będzie także kwota umorzonej pożyczki stanowiącej wsparcie;
 • dostęp do danych zewidencjonowanych na koncie płatnika składek i koncie ubezpieczonego dla Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Polskiego Funduszu Rozwoju,
 • obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników o maksymalnie 20%.

Odrzucone poprawki do Tarczy 2.0 to m.in.:

 • dodatkowy zasiłek dla opiekunów dzieci do 12. roku życia,
 • obowiązkowe testy dla pracowników służby zdrowia pracujących z chorymi na COVID-19,
 • umożliwienie Poczcie Polskiej zbierania i przetwarzania danych z rejestru PESEL,
 • umożliwienie premierowi ustanowienia dnia wolnego od pracy.

Sprawdź Usługa kadrowo-płacowa Grant Thornton

Koronawirus: wskazówki dla pracowników i pracodawców

KADRY I PŁACE

 1. Wydatki pracodawcy na profilaktykę w walce z koronawirusem to KUP
 2. Koronawirus. Zamknięcie szkół i przedszkoli – uprawnienia pracowników/rodziców
 3. Od kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy – stanowisko ZUS
 4. Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników
 5. Przetwarzanie danych osobowych w obliczu pandemii koronawirusa
 6. Rząd ogłasza Tarczę Antykryzysową, czyli pakiet osłonowy dla biznesu
 7. Zawieszenie badań okresowych pracowników na czas epidemii
 8. Jakie rozwiązania dla rynku pracy znajdziemy w przyjętej przez Sejm Tarczy Antykryzysowej?
 9. RODO a praca zdalna: 10 zasad bezpieczeństwa
 10. Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej ratujące miejsca pracy
 11. Tarcza 2.0 przegłosowana w Sejmie. Czekamy na podpis Prezydenta

PODATKI

 1. 10 podatkowych szczepionek przeciw koronawirusowi
 2. Tarcza Antykryzysowa. Postulaty podatkowe nieuwzględnione
 3. Jak „podatkowo” poprawić płynność, gdy Tarcza Antykryzysowa nie wystarczy
 4. Tarcza Antykryzysowa. Interpretacja indywidualna dopiero po 6-ciu, a nawet 9-ciu miesiącach
 5. TOP 10 propozycji Rządu na sezonowe wsparcie dla podatników w kryzysie koronawirusowym
 6. Decyzja o wsparciu w obliczu pandemii koronawirusa
 7. Zmiana warunków wsparcia w PSI/SSE

PRAWO

 1. Pakiet osłonowy, czyli remedium na koronawirusa dla przedsiębiorców?
 2. Niewykonanie umów w czasach pandemii a odpowiedzialność w obliczu siły wyższej
 3. Jak zachować ciągłość działania spółek w czasie pandemii? Praca zdalna organów spółek
 4. Prokurent – nieocenione wsparcie w prowadzeniu biznesu (nie tylko) w obliczu pandemii koronawirusa
 5. Jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenie umowy handlowej z kontrahentem zagranicznym w związku z pandemią?
 6. Sądy rejestrowe w dobie koronawirusa
 7. Czy obowiązki spółek zostaną odroczone w związku z epidemią koronawirusa?
 8. TOP 10 propozycji Tarczy Antykryzysowej dla dużych przedsiębiorców
 9. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości drogą do utraty majątku prywatnego i wolności
 10. Zawiadomienie kontrahenta o problemach z wykonaniem umowy
 11. Handel w obliczu koronawirusa, czyli umowy z konsumentami zawierane na odległość

FINANSE

 1. Ryzyko walutowe dla importerów znacznie wzrosło
 2. Konsekwencje pandemii z punktu widzenia kredytobiorcy
 3. Konsekwencje pandemii koronawirusa dla sprawozdań finansowych
 4. Tarcza Antykryzysowa – czy proponowane działania wystarczą by utrzymać płynność przedsiębiorstw?
 5. Wartość przedsiębiorstwa w czasach zarazy. Silne fundamenty ratunkiem na koronawirusa
 6. Importerzy z Chin nie są skazani na obecne poziomy USD/PLN
 7. Terminy raportowania w czasie pandemii
 8. Tarcza dla przedsiębiorców, czy ciągle jednak tylko listek figowy?
 9. Wydłużanie okresu spłaty kredytów w kontekście powiązanych transakcji zabezpieczających
 10. Regiony kierują unijne fundusze na walkę z epidemią

ZARZĄDZANIE 

 1. Koronawirus. Czy polscy pracodawcy są gotowi na pracę zdalną?
 2. Jak zarządzać projektem w kryzysie światowej pandemii?
 3. 10 przykazań antykryzysowych dla przedsiębiorców
 4. Łatwiej o dotację w obliczu pandemii koronawirusa

NARZĘDZIA CYFROWE I BEZPIECZEŃSTWO 

 1. Badania jakościowe – dlaczego i jak badamy produkty cyfrowe w czasie kwarantanny
 2. Badania w e-commerce – lekarstwo na problemy ze sprzedażą w e-sklepie
 3. eBOK – jak zaprojektować skuteczne Biuro Obsługi Klienta

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Koronawirus – usługi pomocowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane