fbpx

Treść artykułu

Niezbędne działania w związku powstaniem lub ryzykiem powstania zatorów płatniczych w związku z oddziaływaniem koronawirusa

W wielu umowach terminy płatności są określane w relacji do momentu faktycznego dokonania dostawy lub wyświadczenia usługi. Tymczasem, w związku z oddziaływaniem koronawirusa, wskutek przymusowej lub dobrowolnej kwarantanny, nastąpił gwałtowny spadek podaży siły roboczej, co prowadzi do oddalenia w czasie wykonania obowiązków płynących z już zawartych umów. W efekcie, opóźnione zostanie otrzymanie płatności, a co za tym idzie – uregulowanie przez dotkniętych zjawiskiem przedsiębiorców własnych zobowiązań. Prowadzić to będzie do narastania zatorów płatniczych i związanych z tym wyzwań podatkowych i prawnych. Jak możemy pomóc?

Zatory płatnicze. Zakres usługi:

  • Wsparcie w rozliczeniach podatkowych związanych z pojawieniem się przeterminowanych należności
  • Wsparcie w rozliczeniach podatkowych związanych z pojawieniem się przeterminowanych zobowiązań
  • Korzystanie z form poprawy płynności dopuszczalnej przepisami podatkowymi na podstawie uregulowań ogólnych i szczególnych związanych z koronawirusem (wnioskowanie o ulgi, umorzenie/ odroczenie terminów/ rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych)
  • Prawna ocena umów z kontrahentami ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności zabezpieczeń wykonania zobowiązań
  • Wsparcie w negocjowaniu i renegocjowaniu umów z kontrahentami w szczególności w zakresie harmonogramu spłat oraz ustanawienia zabezpieczeń na okoliczność naruszenia zobowiązań

Zatory płatnicze. Nasze doświadczenie we wsparciu biznesu:

Doświadczenie w działaniach związanych z zatorami płatniczymi płynące z ponad 25 lat doradztwa podatkowego i prawnego, w tym dla dłużników lub wierzycieli zagrożonych niewypłacalnością wskutek zerwania strumienia przychodów lub wymagalności nadmiernych zobowiązań

Mimo kryzysu, działamy sprawnie. Zapraszamy do kontaktu.

Jak podatkowo poprawić płynność firmy

Inne artykuły z kategorii: Koronawirus – usługi pomocowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane