fbpx

Treść artykułu

Obecna kryzysowa sytuacja może wymusić konieczność zastąpienia pracy ludzkiej przez narzędzia informatyczne. Takim narzędziem jest Reflektor Podatkowy, który służy do masowej i automatycznej weryfikacji kontrahentów przy wykorzystaniu dostępu do API Białej Listy.

Reflektor Podatkowy, poprzez automatyczną i masową weryfikację podatników VAT, może obecnie Państwa wspomóc w procesie weryfikacji kontrahentów zastępując część pracy ludzkiej rozwiązaniami informatycznymi.

Zakres usługi

Weryfikacja danych kontrahenta w Białej Liście VAT pozwoli Państwu efektywnie i bezpiecznie:

  • wykazać, że dochowali Państwo należytej staranności,
  • zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodów (przy założeniu spełnienia innych przesłanek – od 1 stycznia 2020 r.),
  • uniknąć solidarnej odpowiedzialności za zaległości wystawcy faktury w części dotyczącej podatku VAT, który wynika z tej niezweryfikowanej płatności (od 1 stycznia 2020 r),
  • ograniczyć skutki wynikające z obecnej sytuacji.

Nasze wsparcie polega na:

  • wyodrębnianiu danych potrzebnych do weryfikacji,
  • konfiguracji Reflektora Podatkowego do potrzeb klienta,
  • udostępnieniu automatycznego raportu zawierającego potwierdzenia wygenerowane przez Białą Listę VAT, z podaniem ogólnych zasad wpływu informacji na rozliczenia podatkowe.

Nasze narzędzie do weryfikacji danych Klientów można dopasować do charakterystyki organizacji i wielkości obrotu. Dodatkowo świadczymy także usługę doradztwa podatkowego w zakresie szczegółowej interpretacji otrzymanych potwierdzeń.

Mimo kryzysu, działamy sprawnie. Zapraszamy do kontaktu.

Inne artykuły z kategorii: Koronawirus – usługi pomocowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane